Фізика і хімія твердого тіла


2010   Том 11   №2

ЗмістЖурналу «Фізика і хімія твердого тіла» – 10 років
Д.М. Фреїк – головний редактор
275

Фізико-математичні науки

Технологічні та матеріалознавчі аспекти створення світлодіодів на основі ZnO (Огляд)
І.І. Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, А.І. Євтушенко
277
Міжзонна динамічна провідність прямолінійної смужки графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
288
Розрахунки електронної структури модельних конфігурацій γ-фази, M3Al та M3AlС в алмазоутворюючих системах M-Al-C (M = Mn, Fe, Co, Ni)
В.А. Андрющенко, О.В. Бавол, Л.В. Бекеньов, Т.Л. Блінохватов, О.А. Мехед, Д.І. Оліферук
292
Магнітоквантові ефекти у SiGe діркових гетероструктурах. ІІ. Методи розрахунку ефективного g-фактору
І.Б. Беркутов
297
Формування потенціального бар’єру між двома близькорозділеними нанорозмірними плівками металу
Л.Г. Ільченко, В.В. Ільченко, В.В. Лобанов
301
Динаміка колективного руху солітонної ґратки в неспівмірній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnCl
С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, О. Семотюк, Ю. Панківський
307
Вплив дислокацій на пороутворення в монокристалах n-InP та n-GaP, оброблених в травниках на основі HF
Я.А. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, Ю.І. Яценко
314
Електричні властивості шаруватих кристалів In2Se3 інтеркальованих літієм
В.Б. Боледзюк, А.В. Заслонкін, З.Д. Ковалюк, М.М. Пирля
323
Зв’язок магнетоопору аморфних сплавів на основі Fe-B з параметрами їх електронної структури
М.П. Семенько, А.В. Носенко, М.І. Захаренко
327
Зміни внутрішніх напружень та параметру гратки кристалів кремнію, стимульовані комбінованою дією рентгенівського опромінення та магнітного поля
С.І. Мудрий, Р.О. Кулик, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, С.М. Науменко, Ю.Л. Кобзар, А.М. Курилюк
334
Розсіювання рентгенівських променів шарами в кристалах In4Se3, Tl2S
Й.М. Стахіра, Г.Д. Данилюк, Р.Є. Гладишевський
338
Деформаційні ефекти в кристалах зі структурою флюорита під час стискання
Я.П. Салій, І.М. Фреїк
341
Вплив іонної імплантації Si+ на поверхневий шар монокристалічних ЗІГ – плівок
Б.К. Остафійчук, О.З. Гарпуль, Я.Т. Соловко, В.М. Пилипів
344
Структурні та субструктурні характеристики тонких плівок селеніду кадмію
М.М. Іващенко, А.С. Опанасюк, С.М. Данильченко, Т.Г. Калініченко, В.Л. Перевертайло
349
Розмірні ефекти в термоелектричних властивостях наноструктурованих плівок телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, А.П. Шпак, Б.С. Дзундза, І.І. Чав’як, В.В. Бачук, Ю.А. Куницький
356
Структура багатошарових карбонанотрубок та нанокомпозитів на їх основі
Е.А. Лисенков, Ю.П. Гомза, В.В. Клепко, Ю.А. Куницький
361
Діелектричні і електричні властивості воденьмісних напівпровідникових наноматеріалів GaSe та InSe
В.М. Камінський, З.Д. Ковалюк, В.В. Нетяга, В.Б. Боледзюк, В.І. Іванов, С.В. Гаврилюк
367

Хімічні науки


Квантово-хімічне моделювання адсорбції радикалів CH2, CH3 на поверхні графену
О.Ю. Ананьїна, П.О. Бутрімов, О.С. Яновський
373
Динаміка формування хімічного зв’язку в низькосиметричних кристалах, як базових елементах наноструктур
Т.О. Маник
377
Точкові дефекти у кристалах SnTe, GeTe і зарядовий стан катіонних вакансій
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, Л.Д. Юрчишин, Л.Й. Межиловська
381
Система AgGaSe2+SnS2<=>AgGaS2+SnSe2
M.В. Шевчук, I.Д. Oлексеюк
386
Виникнення і ріст центрів кристалізації в аморфній фазі
А.М. Овруцький, О.C. Прохода
391
Кристалізація аморфного сплаву Fe73.7Nb2.4Cu1.0Si15.5B7.4 під дією лазерного опромінення поверхні
С.І. Мудрий, Ю.С. Никируй
395
Точкові дефекти та їх комплекси у легованих йодом кристалах кадмій телуриду
У.М. Писклинець, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк
401
Неізотермічна еволюція рівноваги твердої фази з насиченим розчином
Я.О. Шабловський
405
Атомна будова та морфологія наночастинок пірогенного кремнезему
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Р.Р. Якубовський, В.О. Коцюбинський
409
Вплив впроваджених атомів бору на фізико-хімічні властивості поверхні SiO2/Si(100)
А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна
419

Технічні науки


Моделі нанометричної та мікрометричної шорсткості поверхні твердих тіл (Огляд)
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис
423
Li+-інтеркаляція в тальк, легований киснем і сіркою
А.Ю. Підлужна, І.І. Григорчак, М.В. Никипанчук, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, М.М. Міцов, Л.С. Яблонь
447
Вуглецеві кластери в кераміках TiВ2-C*
І.Ф. Казо, О.Д. Мавланова
453
Корозійна стійкість електроосаджених сплавів Ni-P
В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна, А.Н. Гулівець
459
Взаємозв'язок структури, фазового складу й корозійно-електрохімічних властивостей конденсованих систем на основі міді
О.В. Ляпіна, О.М. Берегова, Р.А. Подолян
463
Антифрикційні властивості мастильних плівок, утворених із водних розчинів K2SiO3 під час тертя та зношування сталі в точковому контакті
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, М.М. Добровольська
469
Оксидні електродні матеріали літієвих джерел струму
В.О. Коцюбинський, В.Л. Челядин, В.В. Мокляк, К.Б. Остафійчук, Н.І. Нагірна, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як
484
Структурне моделювання процесу розряду в літій-іонних джерелах живлення
І.М. Гасюк, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат
493
Мініатюрні кремнієві діодні та германієві резистивні термометри для вимірювання низьких температур
Є.Ф. Венгер, А.С. Зенкін, Н.Л. Козелло, Б.П. Колодич, Н.М. Криницька, О.С. Кулик, В.Ф. Мітін, І.Ю. Неміш, В.В. Холевчук
499
Температурна стабільність гіраторів на основі еквівалентів інтегральних транзисторних структур p-n-p-n – типу
С.П. Новосядлий, В.М. Вівчарук, A.М. Атаманюк, В.П. Перегінський
506
Методика вимірювання термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів у широкому інтервалі температур
Д.М. Фреїк, Н.І. Дикун, Р.І. Запухляк, М.О. Галущак, А.І. Терлецький
510
Еліпсометричні дослідження неоднорідності плівок HfO2
В.А. Одарич
515
Мікробіологічна утилізація гексогенвмісних речовин
Н.М. Дербасова, І.В. Мазепа
520
Інформація
Розвиток теоретичної фізики конденсованих систем на Івано-Франківщині в 2000-2009 рр.
М.А. Рувінський
525
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
527