Фізика і хімія твердого тіла

 

2013   Том 14   №1

Зміст

Обкладинка

Зміст

Редакційна
колегія
Механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у багатодолинних напівпровідниках (Огляд)
Г.П. Гайдар
7
Теплофізичні властивості металів та композиційних матеріалів (Огляд)
Л.В. Базюк, Г.О. Сіренко
21

Фізико-математичні науки

Вплив магнітного поля на енергетичний спектр електрона у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці
О.М. Маханець, В.І. Гуцул, Н.Р. Цюпак
28
Оптичні властивості сферичної квантової точки з двома нейтральними домішками
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко, Л.М. Турянська
34
Вплив нейтронного опромінення та термообробки на виникнення ефекту самоорганізації, Франца-Келдиша та квантово-розмірного ефектів у монокристалічному кремнії
А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, Л.О Матвеєва, П.Л.Нелюба, М.Б. Пінковська, М.І. Старчик
40
Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів цинк халькогенідів: квантово-хімічний розрахунок
Д.М. Фреїк, Т.О. Паращук, В.М. Чобанюк
46
До проблеми сегрегації домішок рідкісноземельних елементів у кристалах AIVBVI, вирощуваних з легованих розплавів
Д.М. Заячук, О.С. Ільїна
54
Виявлення механізму генерування структурних дефектів донорної природи в інтерметалічному напівпровіднику n-ZrNiSn
В.А. Ромака, П. Рогль, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, Е.К. Хліль, В.Я. Крайовський, А.М. Горинь, О.І. Лах
62
Механізм формування і природа кристалічних включень в матриці стекол системи Sb2S3-AsSI
В.М. Рубіш, В.М. Мар’ян, В.О. Стефанович, Т.І. Ясінко, М.Ю. Риган, О.Г. Гуранич, В.В. Товт, П.П. Штець
70
Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару ІІ. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів нанокремнезему і активованого вуглецю внаслідок механо-хімічної обробки
Б.І. Ільків, С.С. Петровська, О.О. Фоя, О.Ю Хижун, М.М. Перегіняк, Я.В. Зауличний
75
Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у паро фазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Sb2(Bi2)Te3
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, Л.Й. Межиловська
82
Фотострум поверхнево-бар’єрних структур з текстурованою межею поділу і шаром Ag наночастинок на ній
М.Л. Дмитрук, О.Ю. Борковська, І.Б. Мамонтова, С.В. Мамикін, С.З. Малинич, В.Р. Романюк
86
Крайове поглинання тонких плівок ZnGa2O4
О.М. Бордун, В.Г. Бігдай, І.Й. Кухарський
92

Хімічні науки


Фізико-хімічна взаємодія в псевдобінарних системах за участю гексахалькогіподифосфатів деяких металів
М.В. Поторій, П.М. Милян, В.В. Товт
97
Механічні сплави Mg-Ме (Me= Al,Ti,Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кінетики процесу десорбції водню
О.Г. Єршова, В.Д. Добровольський ,Ю.М. Солонін
101
Токопровідні оксидні матеріали на основі 3d-металів та рідкісноземельних елементів
М.А. Зеленько, С.А. Неділько, К.В. Дегтярьова
108
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Sb-Te
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, Я.С. Яворський, В.М. Бойчук, І.М. Андріїшин
115
Рослинні оливи і полігліколі як основа для рідинних дисперсійних систем при граничних умовах динамічного контакту
О.В. Кузишин, Г.O. Сіренко
122
Термічний паровий синтез плівок CdTe з елементарних сполук
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Т.М. Станько
127
Реакція конверсії поверхні природного лангбейніту з натрій сульфатом і калій хлоридом у шеніт
М.І. Артус, І.Ю. Костів
132

Технічні науки


Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3
Д.М. Фреїк, Ц.А. Криськов, І.В. Горічок, Т.С. Люба, Л.В. Туровська, О.С. Криницький, О.М. Матківський, І.П. Яремій
137
Дослідження фізико-хімічних властивостей скла в залежності від його складу і ступеня обробки
Н.М. Гловин
145
Визначення випромінювальної здатності тугоплавких металів в процесі високотемпературного окислення
Ф.Ф. Карімова, С.Г. Орловська, М.С. Шкоропадо
149
Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри
В.І. Мандзюк, Ю.О. Кулик, Н.І. Нагірна, І.А. Климишин, І.М.Будзуляк
154
Вплив механічного подрібнення та модифікації калій нітритом на термодинамічні та кінетичні параметри Li+ інтеркаляційного струмоутворення в тальку
А. Підлужна,1.І. Григорчак, С. Войтович
162
Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом
Р.П. Ганич
167
Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів
С.Л. Рево, М.М. Кузишин, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, І.А. Климишин, К.О. Іваненко
173
Аналіз кінетики руйнування поверхневих шарів пар тертя на основі енергетичної моделі
В.М. Крамар, П.І. Мельник , М.В. Кіндрачук
182
Вплив умов синтезу на структуру та розмір наночастинок оксиду нікелю
Ф.І. Глазунов, І.А. Даніленко, Г.К. Волкова, В.О. Глазунова, Т.Є. Константінова
185
Термодинамічні і кінетичні особливості Li+-інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури на базі МСМ-41 і розширеного графіту з карбамідним кавітандом
Т.М. Біщанюк , Р.Я. Швець, І.І. Григорчак, С.І. Будзуляк , Л.С. Яблонь , І.А. Климишин
190
Магніторезистивні властивості плівок Co/Cu/Co/П з додатковим ультратонким шаром Cr
В.М. Коломієць, В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.О. Кравченко, С.М. Хурсенко
197
Вплив анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів
Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, У.О. Томин, С.І. Яремій
202
Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/CuO
О.П. Крегель, Б.І. Турко, М.Р. Панасюк, Ю.Г. Дубов, В.Б. Капустяник, Г.О. Лубочкова
210
Релаксація деформацій у гетероструктурах Si/Ge з квантовими точками
В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій
213
Властивості анізотипних гетеропереходів n-CdO–p-InSe
В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, В.В. Хомяк, І.Г. Орлецький, В.В. Нетяга
218
Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих в полімерних матрицях
Д.В. Корбутяк, С.В. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, В.П. Кладько, Ю.О. Поліщук, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук, В.С. Токарев
222


Персоналії

Почесному професору Климишину Івану Антоновичу – 80 років (.pdf)
228
Чл.-кор. НАН України Остафійчуку Богдану Костянтиновичу – 65 років (.pdf)
230


Хроніка

Пам’яті проректора з наукової роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» професора Федорука Павла Івановича (.pdf)
233


Інформація

Інформація для авторів (.pdf)
235