Фізика і хімія твердого тіла

 

2013   Том 14   №2

Зміст

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія


Професору Фреїку Дмитру Михайловичу – 70 років (.pdf)
256
Дорогому Вчителеві професору Дмитру Фреїку (.pdf)
259
Основні життєві дати Фреїка Дмитра Михайловича (.pdf)
260


Наукова школа проф. Фреїка Д.М. з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Хронологія захистів дисертаційних робіт (.pdf)
261
Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах
(.pdf)
263
Коротка історія створення школи (.pdf)
274

Праці наукової школи проф. Фреїка Д.М. з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Наноструктуровані термоелектричні матеріали: проблеми, технології, властивості (огляд)
Д.М. Фреїк, М.А. Лоп’янко
280
Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд)
Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, О.С. Криницький, О.М. Матківський
300
Методи вимірювання теплопровідності масивних твердих тіл і тонких плівок (огляд)
М.О. Галущак, В.Г. Ральченко, А.І. Ткачук, Д.М. Фреїк
317
Термодинамічні властивості кристалів цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок
Т.О. Паращук, В.М. Чобанюк, Н.Д. Фреїк
345
Термодинаміка точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах германій телуриду GeTe:Bi
І.В. Горічок, Л.Д. Юрчишин, В.І. Маковишин
353
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te
Л.В. Туровська, В.М. Бойчук, В.В. Борик
358
Кристалохімія дефектів у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:Co
Г.Я. Гургула, М.П. Вадюк, В.М. Бойчук, Т.П. Вінтоняк
370
Квазіхімічний опис власних точкових дефектів самолегованого цинк телуриду ZnTe:Te
В.В. Прокопів, Б.П. Волочанська, Л.Й. Межиловська
374
Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, С.Д. Бардашевська, Г.Я. Гургула
378
Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних плюмбум халькогенідів PbX (X = S,Se,Te)
Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, О.М. Возняк, А.В. Лисак
383
Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду
Д.М. Фреїк, Р.О. Дзумедзей, І.В. Горічок, Л.І. Никируй, С.І. Мудрий
390
Комплекси власних дефектів з киснем у плівках PbTe
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
395
Самоорганізація періодичних наноструктур точкових дефектів у плівках IV-VI при термічному осадженні
Я.П. Салій, І.М. Фреїк
400
Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS
Р.І. Никируй, В.Ю. Потяк, О.Л. Соколов
404
Морфологія поверхні та оптичні властивості наноструктур на основі PbTe
Г.Е. Малашкевич, Л.Й. Межиловська, Д.М. Фреїк, Я.С. Яворський
410
Процеси формування парофазних конденсатів CdTe
О.Л. Соколов, Я.П. Салій, І.С. Биліна, В.Ю. Потяк
420
Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі
Я.С. Яворський
427
Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі
Д.М. Фреїк, Я.С. Яворський, П.М. Литвин, І.С. Биліна, І.М. Ліщинський, В.Б. Марусяк
436
Приповерхневі шари і електричні властивості структур на основі PbTe:Bi
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк, Г.Д. Матеїк
444
Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю
Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, А.І. Ткачук, Ю.В. Бандура
447


Інформація

Інформація для авторів (.pdf)
450