Фізика і хімія твердого тіла

 

2013   Том 14   №3

Зміст

Обкладинка

Зміст

Редакційна
колегія

Фізико-математичні науки

Термодинамічні властивості кристалів сфалеритного цинк телуриду: квантово-механічний розрахунок (Огляд)
Р.І. Запухляк,Т.О. Паращук, В.М. Чобанюк, Н.Д. Фреїк, П.М. Фочук
463
Механічний вплив ультразвуку на мікроскопічний об’єкт з нанорозмірними порами
О.В. Балабан, Б.А. Лукіянець
476
Сили осцилятора внутрішньозонних квантових преходів у сферичній квантовій точці GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs з центральною донорною домішкою
В.А. Головацький, І.Б. Бернік
480
Роль зародків в спін-переорієнтаційному фазовому переході першого роду
О.В. Безус
487
Температурні залежності енергії основного стану електрона в наноплівках E-MAA/PbI2/E-MAA
О.В. Пуганцева, В.М. Крамар
491
Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки
А.С. Шірінян, Ю. Білогородський, В.А. Макара
497
Синтез та термоелектричні властивості легованих вісмутом кристалів станум телуриду
І.А. Арсенюк, Ц.А. Криськов, Л.Й. Межиловська, Д.М. Фреїк
504
Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем
Б.К. Остафійчук, В.С. Бушкова, О.В. Копаєв, І П. Яремій
508
Діелектрині властивості моноклінного RbD2PO4
Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович
513
Динаміка зміни стехіометрії поверхні кристалів CsI під впливом концентрованих потоків енергії: роль теплових та електронних збуджень
П.В. Галій, О.Я. Тузяк, О.В. Цветкова, І.Р. Яровець
519
Дослідження властивостей утворення та росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму
С.Г. Орловская, М.С. Шкоропадо, Ф.Ф. Каримова
527
Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку
О.М. Бордун, В.Г. Бігдай, І.Й. Кухарський, З.В. Стасюк
532
Вплив домішок Sb на спектри пропускання тонких плівок PbTe в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль
Д.М. Фреїк, О.О. Акімова, Ц.А. Криськов, Т.С. Люба, О.Ю. Мешалкін, С.В. Оптасюк, О.М. Рачковський, Б.І. Циканюк
536
Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку осаджених на підкладках кремнію
Д.В. Миронюк, Г.В. Лашкарьов, А.С. Романюк, В.Й. Лазоренко, І.І. Штеплюк, В.О. Скуратов, І.І. Тімофеєва, В.В. Стрельчук, О.Ф. Коломис, В.В. Хомяк
541
Характеристика дефектної структури плівок Y2.95La0.05Fe5O12 після іонної імплантації
І.М. Фодчук, Р.А.Заплітний, І.І. Гуцуляк, І.П. Яремій, О.Ю. Бончик, Г.В. Савицький, У.О. Томин
547
Густина електронних станів аморфної плівки силіциду нікелю
А.І. Стецун
553
Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, О.Б. Костюк, О.М. Матківський
555
Взаємодія напівпровідникових наночастинок і молекул поліметинового барвника: структурні трансформації і передача збудження
С.Ю. Вишневський, І.М. Дмитрук, А.П. Науменко, Ю.Л. Брікс, Ю.Л. Сломінський
560
Транспортні властивості нанокомпозитів графіт-метал
М.П. Семенько, М.І. Захаренко, Т.В. Калниш
566

Хімічні науки


Термодинамічні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Д.М. Фреїк, Ц.А. Криськов, І.В. Горічок, Т.С. Люба, Л.В. Туровська, О.С. Криницький, О.М. Матківський, І.П. Яремій, В.І. Маковишин
572
Термодинамічні властивості сполук GeSe, GeSe2, Ag8GeSe6
М.В. Мороз, О.Г. Миколайчук, М.В. Прохоренко, В.М. Мороз
577
Кристалоквазіхімічні моделі точкових дефектів і механізми легування кристалів ZnSe:Cr
М.П. Левкун, Г.Я. Гургула, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк
581
ІЧ-поглинання гідрованих шаруватих кристалів GaSe
В.Б. Боледзюк, В.М. Камінський, З.Д. Ковалюк, В.М. Склярчук, О.Ф. Склярчук
589
Морфологія плівок поліаніліну, електрохімічно осаджених в потенціодинамічному режимі на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5
М.М. Яцишин, І.І. Демчина, С.І. Мудрий, Р.Я. Серкіз
593
Формування структури та дослідження властивостей магнітокерованих адсорбентів на основі магнетиту та діоксиду кремнію з підвищеною питомою поверхнею
Л.С. Семко, С.В. Хуторний, Л.П. Сторожук, Л.С. Дзюбенко, П.П. Горбик
602
Вплив умов синтезу на закономірності формування наночастинок CdS в колоїдних розчинах
О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, І.О. Мазарчук, З.Ф. Томашик, А.О. Курик, С.І. Будзуляк
610

Технічні науки


Вплив нано- та мікрошорсткості поверхні твердих тіл на фізико-хімічні контактні явища (Огляд)
Л.М. Солтис, Г.О. Сіренко
615
Властивості відновлювальних електролітичних сплавів, отриманих програмно
В.В. Артемчук
619
Кінетика процесу синтезу полікристалічного залізо-ітрієвого гранату на основі оксидів, отриманих золь-гель методом автогоріння
В.Д. Федорів, Н.В. Сташко, В.В. Мокляк
626
Електрохімічні властивості композиту лазерно опромінений TiS2 / нанопористий вуглець
О.В. Морушко, Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, В.О. Коцюбинський, М.М. Кузишин, Б.К. Остафійчук, Б.І. Рачій, О.М. Хемій, Б.І. Яворський
630
Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній шорсткій поверхні сталі 45
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис
636
Дослідження структури і властивостей нікелевих покриттів, модифікованих ультрадисперсними алмазами
В.В. Дудкіна
644
Одержання ансамбля Au (Ag) наночастинок методом імпульсного лазерного осадження
Е.Б. Каганович, С.О. Кравченко, І.М. Кріщенко, Е.Г. Манойлов
649
Синтез наноструктурованих органо-неорганічних плівок для застосування в сонячних колекторах і паливних елементах
О.І. Демчина, І.Ю. Євчук, Р.Й. Мусій
654
Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи «Сонячний колектор-термоелектричний генератор»
Р.О. Дзумедзей, В.В. Борик
659
Charge carrier Transport of Polysilicon in SOI-Structures at Low Temperatures
А.A. Druzhinin, І.Т. Kogut , Yu.N. Khoverko , А.N. Vuitsyk
662
Оптичні характеристики вузькосмугових фільтрів порушеного повного внутрішнього відбивання з нерозщепленою смугою пропускання
О.П. Овчаренко, В.І. Білозерцева, Д.О. Гаман
667


Листи до редакції

Charge Transfer in Semiconductor Polyoxidic Systems with Fractal Structure
Prusskiy A.V., Kalugin V.D., Kalnoy S.E., Tiutiunik V.V., Chirkina M.A.
670
The Corrosion and Electrochemical Dissolution of Alloys of Aluminium and Iron in Bath of Electrolytes Hydrodynamic Mode
Sidorenko D.S., Opaleva N.S., Tulskiy G.G., Kalugin V.D., Levterov A.A.
671
Hydrodynamic Effect in Heterogeneous Electrochemical Systems
Kalugin V.D., Opaleva N.S., Sidorenko D.S., Tulskiy G.G., Levterov A.A.
672


Дискусії

Ентропія і соціологія сім’ї
Н.Д Фреїк
673


Персоналії

Заслуженому діячу науки і техніки України Раренко Іларію Михайловичу – 80 років від дня народження (.pdf)
675
Редактору журналу «Фізика і хімія твердого тіла», доктору фізико-математичних наук, професору Рувінському Марку Ауновичу – 75 років від дня народження (.pdf)
677
Академіку Академії наук вищої школи України, доктору фізико-математичних наук, професору Бойчуку Василю Івановичу – 60 років від дня народження (.pdf)
680
Пам’яті Мельника Петра Івановича (.pdf)
682


Інформація

Ухвала XIV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем (.pdf)
683
Актуальні питання фізики напівпровідників (.pdf)
687
Інформація для авторів (.pdf)
689