Фізика і хімія твердого тіла

 

2013   Том 14   №4

Зміст

Обкладинка

Зміст

Редакційна
колегія

Фізико-математичні науки

Про нелінійну змінну провідність в допованому графені
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
703
Про поглинання гіперзвуку в прямолінійних смужках графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
709
Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі. ІІ. Результати теоретичних досліджень
З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук
717
Теплоємність і температура Дебая кристалів цинк халькогенідів ZnTe, ZnSe, ZnS
Т.О. Паращук
721
Дрібні комплекси Eu в об’ємі та поверхневих шарах кристалів PbTe:Eu легованих різною концентрацією домішки
Д.М. Заячук, О.С. Ільїна, В.І. Микитюк, В.В. Шлемкевич, D. Kaczorowski, A. Csik
726
Феромагнетизм в інтеркальованих кобальтом шаруватих кристалах In2Se3
З.Д. Ковалюк, В.Б. Боледзюк, З.Р. Кудринський, А.Д. Шевченко
730
Вплив ступеня ущільнення на електричну провідність композитного матеріалу
Б.К. Остафійчук, С.Л. Рево, М.М. Кузишин, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій
734
Дослідження лазерного ефекта Гершеля в постійному електричному полі
О.Б. Півень, О.Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
741
Оптичні та магнітооптичні властивості нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Pb1-xxI2 (Me: Mn, Fe)
А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, О.А. Шпорта, В.І. Ткачук
745
Структура, морфологія та електрохімічні властивості хімічно відмитих пористих вуглецевих матеріалів
Н.І. Нагірна, В.І. Мандзюк, Р.П. Лісовський, Ю.О. Кулик
749
Optical Properties of Planar Densely-Packed Plasmonic Nanocomposites
A.N. Ponyavina, E.E. Tselesh, A.D. Zamkovets
756
Фізичні властивості тонких плівок ТiО2 і TiO2:Mn
А.І. Мостовий, В.В. Брус, П.Д. Мар’янчук, О.А. Парфенюк
760
Процеси формування і структура тонких плівок PbTe:Sb
Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, Л.Й. Межиловська, І.С. Биліна, І.М. Фреїк
766
Одержання та дослідження тонкоплівкових структур на основі склоподібного As2S3
В.Ю. Лоя, М.І. Козак, А.М. Соломон, І.І. Петришинець, В.М. Красилинець
774
Особливості будови енергетичної щілини аморфних плівок моноселеніду германію з домішками вісмуту
Р.Р. Романюк
777
Отримання плівок ZnO зрощених на альтернативних підкладках методами CVD та MOCVD
М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, А.Р. Омельчук, К.Ю. Полозов, О.В. Скуратовська
784
Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Sb2Te3 на ситалі
Д.М. Фреїк, В.В. Мокляк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, О.Б. Костюк, О.М. Матківський
789
Морфологічні особливості нанокремнію, отриманого методом хімічного неелектролітичного травлення
І.Р. Яцунський, В.А. Сминтина, М.М. Павленко, О.В. Свірідова, О.А. Рімашевський
794
Процеси самоорганізації в тонкоплівкових As40Se60 наношарах при нормальних умовах та при дії лазерного опромінення
О. Кондрат, Н. Попович, Р. Голомб, О. Петраченков, В. Лямаєв, Н. Цуд, В. Міца
800

Хімічні науки


Фізико-хімія явища вибіркового перенесення міді в динамічному контакті твердих тіл (огляд)
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис
805
Квантовохімічне моделювання катіонної форми силанольної групи кремнезему
А.А. Кравченко, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов, Є.М. Дем’яненко
810
Хімічний зв'язок, анізотропія і структурна стабільність монокристалів
М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, М.І. Мельник, І.Г. Курек, О.М. Горда, М.М. Гунько
815
Дослідження електронної структури перовскитоподібних оксидів YMeО3 ( Me = V, Ni): рентгеноелектронні спектри та квантово-механічні розрахунки
М.П. Мельник, М.В. Уваров, В.М. Уваров
822
Фазовий склад термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, PbTe-Bi2Te3
Д.М. Фреїк, С.І. Мудр ий, І.В. Горічок, О.С. Криницький, О.М. Матківський, Т.С. Люба, Т.О. Семко
831
Ознаки та одержання мультиспінових метал-радикальних систем
О.Б. Тимощук, О.О. Костирко
835
Формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe травниками H2O2–HBr–етиленгліколь
В.М. Томашик, А.С. Станецька, З.Ф. Томашик, І.Б. Стратійчук, С.І. Будзуляк, С.М. Калитчук, С.М. Галкін
840
Fabrication and Characterization of Gold/Acrylic Polymer Nanocomposites
J. Burunkova, I. Denisiuk , C. Hegedus, L. Daroczi, S. Charnovich , S. Kokenyesi
847
Вплив інтеркаляційного модифікування структури тальку меледрітом на термодинамічні та кінетичні параметри літій-інтеркаляційних струмоутворюючих реакцій в катодах на його основі
А. Підлужна, І. Григорчак, М. Никипанчук, С. Войтович
851

Технічні науки


Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз(Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2
В.А. Мечник
857
Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з урахуванням стефанівського потоку
С.Г. Орловська
869
Вплив нанодисперсної бактерицидної добавки срібло/глинозем на властивості поліпропіленових ниток
О.О. Сап’яненко, Л.С. Дзюбенко, П.П. Горбик, М.В. Цебренко, І.А. Мельник, Н.М. Резанова
877
Структуро- та дефекто утворення полімерних матеріалів, модифікованих вторинною сировиною
М.М. Мартинюк , Н.І. Доманцевич , Б.П. Яцишин
881
Умови пригнічення процесів зародження кристалів при загартуванні з рідкого стану
О.Б. Лисенко, І.В. Загорулько, Т.В. Калініна, Г.О. Казанцева
886
Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
891
Механізація процесу електроіскрового легування із застосуванням реакційних властивостей газів
О.С. Завойко, С.М. Новіков
897
Технологія наноструктур ZnS: осадження із газодинамічного потоку пари
Р.І. Никируй
904
Визначення теплопровідності напівпровідників методом радіального теплового потоку
І.В. Горічок, А.І. Ткачук, О.С. Криницький, О.М. Матківський
912
Одержання фериту нікелю з концентрованих стічних вод
Л.А. Фролова, О.А. Півоваров, Е.Г. Цьопич
915
Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення
Т.Б. Жеплинський, О.К. Серкіз
920
Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. I. Гідроліз та поліконденсація
В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як
923


Дискусії

Перспективи сонячної енергетики
Р.А. Пеленський
929


Хроніка

Пам’яті проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» професора Чобанюка Володимира Михайловича (.pdf)
931


Інформація

Інформація для авторів (.pdf)
933