2001   Том 2   №1

Зміст

Інтеркаляція: здобутки, проблеми, перспективи (огляд)
I.І. Григорчак
7
Контрольований вплив на структуру високодисперсних кремнеземів
В.М. Гунько, І.Ф. Миронюк, Є.П. Воронін, Є.М. Пахлов, Р. Лебода
57
Особливості мехінізмів переносу протянутого поліанілину в діапазоні температур від 100 K до 350  K
Л.І.Фененко, М. Кузьма, Л.П. Почекайлова, П.С. Смертенко, Г.О. Сукач, С.В.Свєчніков
65
Фізико-хімічні та фізичні властивості стекол системи Cu2Se - HgSe - GeSe2
І.Д. Олексеюк, О.В. Марчук, О.В. Парасюк, В.В. Божко, В.В. Галян
69
До теорії кінетичних явищ у напівпровідникових кристалах
Я.С. Буджак, Д.М.Фреїк, О.З.Готра, Л.І. Никируй, Л.Й. Межиловська
77
Малі кластери оксиду магнію у поляризаційній моделі
Н.В. Глосковська, В.В. Ільїн, К. Хайнцінгер
87
Фазові рівноваги в системі
HgO-Sb2O3
П.М. Мілян, О.О. Семрад
95
Вплив термовідпалу на електрофізичні властивості НК селену
С.С. Варшава, Н.Р. Крутяк, М.В. Пашковський
99
Електронна будова та механічні властивості дифузійних покрить на основі карбіду титану
В.Г. Хижняк, Я.В. Зауличний, О.В. Хижняк, О.Ю. Гармаш
105
Захисні покриття з градієнтною текстурою на металах і сплавах
М.В. Лучка, М.В. Кіндрачук
113
Про механізми розсіювання носіїв струму в кристалах n-PbS
Б.К. Остафійчук, Л.І. Никируй, В.М. Кланічка, В.М. Шперун
121
Хімічне травлення поверхні арсеніду галію перед нанесенням металізації омічних контактів
А.В. Іващук
125
Структура і властивості полімерних інгібіторованих плівкових покрить
Н.І. Доманцевич
131
Особливості електричних властивостей при низьких температурах плівок Me – Ge, отриманих в електричному полі
Б.П. Яцишин
137
Фізико-хімічні засади ніобійхромування вуглецевих сталей
П.В. Кирсенко, Т.В. Лоскутова, В.Ф. Лоскутов, М.І. Хома
143
Теоретичне дослідження процесу твердіння рідин
Л. Козак
147
Утворення металічної фази при синтезі плівок халькогенідів свинцю квазірівноважними методами
Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, М.О. Галущак
153
Розмірні ефекти в полікристалічних плівках РbТe
Я.П. Салій, П.І. Мельник, О.Я. Довгий, М.В. Калинюк
161