Фізика і хімія твердого тіла


2002   Том 3   №4

Зміст

Фізико-хімічні особливості ізовалентного легування напівпровідників (огляд)
Н.В. Ганіна

565

Енергія зв'язку атомів рідкісноземельних елементів, адсорбованих на грані (100) кристала вольфраму
С. Степановський, З. Стасюк
573
Структура та властивості поверхневого шару інструменту з сталі Р6М5 після магнітно-абразивної обробки
М.М. Бобіна, В.С. Майборода, Н.В. Ульяненко, А.Б. Бобін
577
Оптичні та електричні властивості моноселеніду індію інтеркальованого йодом
З.Д. Ковалюк, В.Б. Боледзюк, М.М. Пирля
581
Константи рівноваги і ентальпії утворення дефектів у кристалах телуриду і селеніду свинцю, легованих талієм і індієм
Д.М. Фреїк, Л.Р. Павлюк, М.І. Белей, Г.Д, Матеїк, А.М. Яцура
586
Особливості краю оптичного поглинання стекол систем ASe-ХSe2-Ga2Se3 (A-Zn,Cd,Hg X-Ge,Sn)
В.В. Божко, М.І. Роспопа
597
Структурні дослідження нікель-цинкових феритів, отриманих методом дошихтування
О.В.Копаєв, Б.К. Остафійчук, М.О.Бакума, І.М.Гасюк
606
Особливості структури і кисневої нестехіометрії твердих розчинів Sm1+xBa2-x Cu3Oy
В.О. Дрозд, І.Л. Багінский, С.А. Неділько, В.С. Мельников
612
Діаграма стану системи Cu2Te-Ga2Te3
Б.А. Татарин, І.Д. Олексеюк
622
Умови утворення та кристалічна структура сульфофторидів Ln3S2F4 (Ln = Y, Nd, Sm, Gd, Dy, Tm) в продуктах синтезу ПУМ LnSF
Н.М. Білявіна, В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, Н.А. Чивірьова, В.Я. Марків, В.П. Антонович, О.В. Мозкова, О.В. Стамікосто
625
Вплив механізмів розсіювання носіїв струму на термоелектричні властивості селеніду свинцю n-типу провідності
В.М. Кланічка, Л.І. Никируй, В.М. Шперун, В.В. Нижникевич, В.Ф. Пасічняк
633
Ефект захоплення іонів електронами та виникнення електродифузного потенціалу в n-Ag2S і p-Cu1-xAgxS (x-0; 0,4)
Ш.М. Алекперова, Р.Г. Ахмедзаде, Г.С. Гаджиеєва
638
Подвійний термодинамічний n-p-перехід у кристалах телуриду кадмію, легованого хлором
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець, А.М. Дмитрів
642
Металеві сплави для ортопедичної стоматології
А.В. Бєсов
647
T-x простір Cu-Sn-SnSe-Cu2SnSe3-Cu2Se-Cu системи Cu-Sn-Se
В.М. Мороз, А.І. Щурок, Д.І. Олексин, М.В. Мороз
654
Тонкошарові карбохромові покриття на сталях
Л.О. Капелюх, П.В. Дацко
659
Атомний механізм взаємодії речовини середовища з металом, що деформується
О.Д. Сміян
662
Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси у тонких плівках селеніду свинцю при вирощуванні із парової фази
А.Д. Фреїк, М.А. Рувінський
675
Зв'язок поміж кристалічним розщепленням валентних зон та тетрагональною деформацією гратки для сполук A3IIB2V
Г.П.Чуйко, О.В.Дворник
682
Залежність ступеня деформації LaGa-заміщених ферит-гранатових плівок від дози іонної імплантації
Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, Л.С. Яблонь, І.П. Яремій, Б.І. Яворський
687
Атомні дефекти і фізико-хімічні властивості твердого розчину PbTe-Ga2Te3
Л.Й. Межиловська, В.М. Бойчук, В.В. Борик
693
Коефіцієнт корисної дії термоелемента з боковим теплообміном
А.А. Ащеулов, В.Г. Охрем, О.А. Охрем

699
Аналіз аномальних відхилень значень коефіцієнтів дифузії при хіміко-термічній обробці металів
О.Е. Вашкевич
704
Принципи формування показників якості виробів машинобудування
І.В. Кузьо
706
Моделі транзисторів субмікронної технології великих інтегральних схем
С.П. Новосядлий
710
Рентгеноелектронне та рентгеноспектральне дослідження зміни електронної структури при диспергуванні порошку BaTiO3
Я.В. Зауличний
719
Персоналії

Остафійчук Б.К. - лауреат Державної премії України (.pdf, 219kb)

725