Фізика і хімія твердого тіла


2007   Том 8   №2

Зміст
Фізико-математичні науки

Фізико-хімічні аспекти матеріалів підкладок для епітаксійного вирощування плівок GaN (огляд)
Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, А.С. Ревенко, В.М. Чобанюк, Д.М. Фреїк
227
Спектр випромінювання чотирьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у прозорому середовищі
А.В. Константинович, І.А. Константинович
240
Розрахунок електронної структури кремнію, насиченого воднем вище границі розчинності
А.Ю. Ків, Р.М. Балабай, О.Ю. Черноног
250
Температурна характеристика провідності легованих напівпровідникових кристалів
Я.С. Буджак, Д.М. Фреїк, О.І. Ільків
254
Ефект термозбудження в нелінійнихтонкоплівкових хвилепровідних сенсорах
Х.Ж. Ель-Хозондар, M.M. Шабат, Ж. Абу Таір, M. Абадла
260
Про частотну залежність провідності e-Ag2CdI4 в далекій інфрачервоній ділянці спектра
Т.С. Кулай
265
Вплив домішок на термоелектричні властивості телуриду свинцю
О.І. Власенко, C.М. Левицький, Ц.А. Криськов
270
Трансформація магнітної мікроструктури приповерхневих шарів епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату після імплантації іонами фосфору та відпалу
Б.К. Остафійчук, В.М. Пилипів, В.О. Коцюбинський, В.Д. Федорів, О.О. Григорук
273
Оптичні властивості золотих 1D наноструктур, отриманих методом голографічної літографії на плоских діелектричних та провідних підкладинках
М.Л. Дмитрук, О.І. Маєва, С.В. Мамикін, В.І. Мінько, О.В. Коровін, М.В. Соснова
281
Особливості розсіювання носіїв струму в епітаксійних плівках телуриду свинцю
Б.С. Дзундза
287
Оптичні властивості та кристалічна структура плівок CdS, отриманих термічним випарюванням
Б.Т. Бойко, Г.І. Копач, Д.А. Кудій, Г.С. Хрипунов
291
Елісометричні дослідження плівок CdTe на CdHgTe
М.В. Вуйчик, А.З. Євменова, В.А. Одарич, Ф.Ф. Сизов
296
Вплив кисню на процеси деградації фізико-хімічних властивостей плівок селеніду свинцю
М.О. Галущак, Ю.В. Кланічка, Г.Д. Матеїк, О.Л. Соколов, Я.С. Яворський
301
Магнітні та електричні властивості аморфних та нанокристалічних тонких плівок РЗМ-перехідний метал-напівпровідник
Б.П. Яцишин, Д.М. Фреїк, Ю.К. Гореленко, О.Г. Миколайчук, Г.С. Байцар
305
Мікро- та наноструктура аморфних плівок системи Ge-Se
Д.І. Блецкан, В.П. Іваницький, В.С. Ковтуненко
311
Край фундаментального поглинання вісмутовмісних аморфних плівок моносульфіду германію до і після дії електронного пучка
Р.Р. Романюк, О.Г. Миколайчук
317

Хімічні науки


Структурні і адсорбційні властивості пірогенних оксидів TiO2, TiO2/SiO2 та TiO2/Al2O3
В.М. Гунько, І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Р.В. Ільницький, В.О. Коцюбинський, Т.В. Гергель, Р. Лебода, Я. Скубішевська-Земба
321
Вплив домішки EuF3 на фазовий склад та оптичні властивості фториду плюмбум
Є.В. Тімухін, В.Ф. Зінченко, Є.О. Жихарєва, І.П. Ковалевська
327
Кристалохімічний аналіз дефектної підсистеми нестехіометричного германій телуриду
Л.Й. Межиловська, Л.Д. Юрчишин
331
Фотоелектрохімічні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних плівок ТіО2 та Fe3+/TiO2
І.С. Петрик, О.П. Лінник, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Г.Я. Колбасов, В.С. Воробець
336
Кристалохімія точкових дефектів у n-ZnS і механізми взаємодії з киснем
Г.Я. Бабущак, Н.В. Сташко, Н.Д. Фреїк
342
Нова сполука із структурою типу Er3Ge4 у системі Gd-Ge
С.Я. Пукас, Р.Є. Гладишевський
347
Вплив високодисперсного кремнезему на фазові переходи в системі поліпропілен–співполіамід
О.О. Сап(яненко, П.П. Горбик, М.В. Цебренко, Л.С. Дзюбенко
352
Капілярні властивості мікро- та наноструктурних плівок вуглецю
Л.Ю. Островська
357
Кристалоквазіхімічні формули нестехіометричного плюмбум телуриду із складним спектром точкових дефектів і процеси самолегування
В.М. Бойчук, О.В. Ткачик, Л.В. Туровська, Н.І.Дикун
366
Газовиділення з графітованих карбонових волокон, покритих піровуглецем
Г.О. Сіренко, О.І. Федоришин
374
Опис процесів дефектоутворення у бездомішкових кристалах кадмій телуриду методом термодинамічних потенціалів
В.В. Прокопів, П.М. Фочук, І.В. Горічок, Є.В. Вержак
380
Модельне вивчення розвитку фізико-хімічних процесів в дефектах захисних вакуум-конденсаційних плівок
О.В. Шалигін, О.Ю. Калінков, В.М. Тіщенко
388

Технічні науки


Особливості ФГМ для проникних генераторних термоелементів
Р.Г. Черкез
392
Вплив параметрів графітів на зносостійкість композиційних матеріалів на основі ароматичного поліаміду
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк
397
Наближена оцінка взаємозв’язку енергії твердофазного перетворення в металах з прихованою теплотою процесу
П.І. Мельник, І.Я. Петрик, В.М. Крамар
405
Електроопір композиційних матеріалів на основі терморозширеного графіту
О.І. Стельмах, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко
408
Технологічні аспекти виготовлення плівок сульфіду кадмію методом електропульверизаційного пролізу
О.Є. Турецький, Г.Г. Чемересюк, О.О. Чернова
414
Дослідження пористої структури вуглецевих матеріалів методом малокутового рентгенівського розсіяння
Б.Я. Венгрин, І.І. Григорчак, Ю.О. Кулик, С.І. Мудрий, Р.Я. Швець
418
Утворення неперервного ряду твердих розчинів у перехідному шарі «підкладка-плівка» при електрокристалізаціі
Е.П. Штапенко
422

Персоналії


Анатичук Лук’ян Іванович – до 70-ти річчя від дня народження (.pdf, 167kb)
425
Панчук Олег Ельпідефорович – до 75-ти річчя від дня народження (.pdf,163kb)

427
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
429