Фізика і хімія твердого тіла


2003   Том 4   №3

ЗмістПерсоналії

Дутчак Ярослав Йосипович - до 70-ліття від дня народження відомого вченого (.pdf, 119kb)

399

Фізико-математичні науки

Дослідження електричних та оптичних властивостей бар'єрів Шоткі In/p-CuInSe2
З.Д. Ковалюк, В.Б. Орлецький, О.М. Сидор, В.В. Нетяга
401
Формування багатошарових структур на силіконовій поверхні після протравлення в плазмі
З. Руткунуне, А. Грігоніс, А. Реза, Й.Г. Бабонас, А. Йотойтіс
407
Структура опромінених тонких плівок РЗМ-перехідний метал-напівпровідник
Г.С. Байцар, О.Г. Миколайчук, Б.П. Яцишин
414
Питома електропровідність кристала Nd:KGd (WO4)2 при постійному і змінному струмі
Б. Андрієвський, А. Патрин
420
Вплив типу домішкових дефектів на структурні властивості дифузійних шарів селеніду цинку
В.П. Махній, М.Д. Раранський, О.М. Сльотов, І.В. Ткаченко
426
Термоелектричні властивості та дефектна підсистема твердого розчину телурид свинцю - йодид цезію
Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка, В.М. Шперун, В.І. Потяк
430
Опромінення імпульсним лазером тонких плівок ZrO2 для використання у приладах мікроелектроніки
Б.K. Котлярчук, Д.I. Попович, В.K. Савчук, A.С. Середницький
434
Вплив флуктуацій товщини на електропровідність квантового напівпровідникового дроту
М.А. Рувінський, Б.К. Остафійчук, Б.М. Рувінський
440
Робота виходу полімерних матеріалів на основі аніліну
Є.П. Ковальчук, З.В. Стасюк, М.М. Козак
444
Рентгенодифрактометричне дослідження приповерхневих шарів монокристалічних плівок ЗІГ, імплантованих іонами В+
І.П. Яремій
448
Замкнуті термоелектричні струми та поперечна термо-е.р.с. в електроізольованому зонально- неоднорідному середовищі
В.Г. Охрем, А.А. Ащеулов, О.А. Охрем
453
До питання про природу та механізми процесу інтеркалювання
І.І. Григорчак
458
Вплив інтеркалювання молекулярним фтором і воднем на властивості шаруватого тальку
І.І. Григорчак
462
Структурні властивості плівок оксидів олова і цинку
І.М. Черненко, К.В. Часовський, Ю.С. Тарасенко
466
Азот як центр анігіляції точкових дефектів в імплантованому кремнії
A.Р. Челядинський, В.Ю. Явід, С.Н. Якубеня, П. Жуковські
470
Деградація AlxGa1-xAs/GaAs гетеростуктур у гама-полі Co60
П.Г. Литовченко, В.П. Тартачник, В.Я. Опилат, С.О. Каневський, І.В. Петренко, О.П.Шахов, Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов, С.І. Круковський
474
Термодинамічні закономірності та кінетика електрохімічного впровадження літію в цеолітові структури
Б.П. Бахматюк, Р.В. Ільницький, В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук
481
Магнітоопір ниткоподібних кристалів Ge-Si
А.О. Дружинін, І.П. Островський, Н.С. Лях
485
Моделювання фізичних властивостей та експериментальних результатів для віртуального p-i-n діода на основі структури метал-ізолятор-кремній
О. Малік, В. Гримальський
491
Архітектура й електронна структура К-фази
В.А. Андрющенко, В.Н. Антонов, Л.В. Бекеньов
498
Неоднорідності хімічного складу і електричних параметрів у тонких плівках сульфіду свинцю із участю кисню
І.В. Калитчук
505
Амфотерна поведінка вісмуту у легованих плівках PbSe<Se>:Bi
А.М. Яцура
510
Хімічні науки

Домішково-дефектна підсистема сфалеритної структури у легованих хлором кристалах телуриду кадмію
Л.Й. Межиловська, А.М. Дмитрів, М.А. Лоп'янко
515
Використання фазових модифікаторів для підвищення активності Co-Cr каталізаторів у процесі окислення газоподібних вуглеводнів
Л.Т. Струтинська, В.Я. Михайловський
521
Концепція композиційної атмосферостійкості та пріоритетні методи "фотоутилізації" полімерів
Ю.М. Смоленський
526
Система Ag-Sn-Se. Особливості структури Т-х простору
В.М. Мороз, А.І. Щурок, О.Г. Миколайчук, М.В. Бялик,В.Ф. Орленко, Д.І. Олексин, М.В. Мороз
532
Фізико-хімічні властивості і атомні дефекти у кристалах телуриду свинцю, легованих талієм
Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк
536
Розчинення GaSb у розчинах системи H2O2-HCl-CH3COOH
В.М. Томашик, О.С. Чернюк, В.І. Гриців, З.Ф. Томашик, Н.В. Кусяк
543
Атомні дефекти та їх компенсація у чистому і легованому телуриді кадмію
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець
547
Технічні науки

Структурні зміни у приповерхневому шарі Ge під дією лазерного імпульсу
В.О. Надточій, М.М. Голоденко, А.З. Калімбет, Д.С. Москаль

556

Мікроструктура та властивості литих Nd-Fe-B-С магнітів, легованих міддю
О.О. Васильєва, В.В. Виставкіна
560
Конструкторсько-технологічні особливості формування субмікронних структур адресних схем пам'яті
С.П. Новосядлий, Р.І Запухляк
568
Кавітаційна стійкість неметалевих конструкційних матеріалів
Ю.Г. Сухенко, О.А. Литвиненко, О.І. Некоз, В.Ю. Сухенко
583
Комп'ютерне моделювання структуроутворення при кристалізації металів та сплавів
О.М. Доній, А.А. Кулініч, О.М. Янов, О.О. Рябініна
585
Дослідження локалізації карбонатів в мінералі кісткової тканини методами рентгеноструктурного аналізу та температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії
С.М. Данильченко, В.О. Покровський, В.М. Богатирьов, Л.Ф. Суходуб, Б. Сулкио-Клефф
589
Аналіз обмежень на застосування частотної модуляції сигналів в оптоелектронних системах неруйнівного контролю
І.В. Маслов
596