Фізика і хімія твердого тіла


2003   Том 4   №4

Зміст

Огляд

Особливості процесів дефектоутворення у напівпровідникових плівках сполук AIVBVI
М.О. Галущак

609

Фізико-математичні науки

Оптичні властивості тонкоплівкових нанокомпозитів метал-діелектрик
A.Д. Замковец, С.М. Качан, А.Н. Понявіна
627
Особливості будови зони провідності у високотемпературних кераміках системи 1:2:3 легованої К і Zn
В.Х. Касіяненко, В.Д. Мартинюк
632
Моделювання взаємодії атомарного водню з вакансійним дефектом на поверхні Ge(100)
О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський, А.П. Котляров
638
Фотоелектричні властивості кристалів Cd1-xZnxTe, вирощених під високим тиском Ar
А. Савицький, Є. Никонюк, О. Парфенюк, М. Ілащук, П. Фочук, П. Фейчук
643
Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2
В.І. Присяжнюк, О.Г. Миколайчук
648
Ефекти просторових кореляцій у процесах контрольованих захопленням на пастки
Я.П. Салій, Р.Я. Салій
653
Вплив водню на електричні властивості контакту Sn-p-InSe
С.І. Драпак, В.М. Камінський, З.Д. Ковалюк, В.В. Нетяга, В.Б. Орлецький
656
Вплив термообробки та електронного опромінення на елементний склад плівок MgO
С. Вашкевич, М. Беркещук, О. Поплавський
659
Дисперсія показника заломлення діелектриків як основа для відновлення фундаментального спектра поглинання
Б. Андрієвський, А. Патрин
663
Дослідження поверхні і границі розділу структур, сформованих на Cd1-xZnxTe і Cd1-xMnxTe лазерною проплавкою
О.В. Галочкін, С.Г. Дремлюженко, Я.Д. Захарук, А.І. Раренко, Є.В. Рибак, В.М. Стребежев
669
Край поглинання арсеніда кадмія
В.В.Івченко, О.М.Сергеєв, В.С. Єльнік, і Н.М.Чуйко
673
Одержання одно- і двошарових плівок на основі YBa2Cu3O7-X з абеляційної плазми, ініційованої лазерною дією
О.Д. Погребняк, О.П. Кульментьєва, А. Марку, А. Лебідь
681
Оптичні властивості поверхневих модифікованих шарів CdTe<O>
М.М. Сльотов, Я.М. Барасюк, М.В. Демич, А.Г. Бужняк, В.Г. Томін
686
Хімічні науки

Люмінесцентні властивості монокристалів СdІ2, легованих СuІ2
О.М. Юрченко, І.Д. Олексеюк, С.С. Новосад
689
Хімічна взаємодія GaSb та GaAs з травильними композиціями систем HNO3-HBr(HCl)-H2O
О.С. Чернюк, З.Ф. Томашик, В.І. Гриців, B.М. Томашик, В.М. Кашпор
693
Зарядовий стан вакансій і власні точкові дефекти монотелуриду олова
Д.М. Фреїк, І.М. Іванишин, Л.Й. Межиловська
700
Хімічне травлення монокристалів InAs та GaAs в розчинах систем H2O2 - неорганічна кислота
З.Ф. Томашик, Е.М. Лукіянчук, В.М. Томашик
707
Квантово-хімічні розрахунки частотного спектру кластерів GenSm (n = 2, m = 3, 5-7; n = 4, m = 3)
Р.М. Голомб
711
Кристалоквазіхімічне дослідження впливу домішок на реакційну здатність гематиту
Т.Р. Татарчук, Г.Д. Бойко, С.С. Лісняк, Д.В. Процький, Н.Б. Оринчук
716
Технічні науки

Вплив деформації на домішкову провідність ниткоподібних кристалів кремнію в області переходу метал-діелектрик
А.О. Дружинін, І.Й. Мар'ямова, О.П. Кутраков, І.В. Павловський

720

Аналіз оптичного спектра світла, що випускається електричними розрядами в масляній ізоляції
T. Боцар, П. Фрац, Д. Змерзлий
729
Реєстратор ємності параметричного конденсатора з системою ФАПЧ
В.В. Брайловський, П.П. Ватаманюк, П.М. Шпатар
737
До питання про моделювання фізико-хімічної ситуації в порах катодних покрить на сталі
А.І. Костржицький, О.М. Наумова
743
Особливості отримання полікристалів ZnS методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
С.В. Козицький, В.П. Писарський, Д.Д. Поліщук
749
Фізико-хімічні особливості виготовлення Fe-електродів та їх застосування у вторинних Ni-Fe-джерелах струму
Л.М. Зайченко, О.І. Середюк, В.Д. Фотій
754
Дискусії

Нова проблема фізики та хімії твердого тіла: мезоскопiчно невпорядковані середовища
А.М. Ніколенко
758
Персоналії

Томчук Петро Михайлович(.pdf, 119kb)

776

Проценко Іван Юхимович(.pdf, 119kb)

778

Галущак Мар'ян Олексійович(.pdf, 119kb)

780