Фізика і хімія твердого тіла


2004   Том 5   №1

ЗмістІван Пулюй - всесвітньо відомий вчений, першовідкривач Х-променів, галичанин
7

Фізико-математичні науки

Алмазоподібні вуглецеві плівки - основа створення електронних приладів нового покоління
(огляд)

В.Г. Литовченко

9

Визначення температури перегріву активної області напівпровідникових випромінювачів із потенціальними бар'єрами
Г.О. Сукач, О.В. Бушма, Ю.М. Гаврилюк, Д.О. Оліференко
16
Параметри теорії вільного об'єму напівпровідникових стекол в системах Ge-As(Sb)-S та Cd-As
Т.Д. Мельниченко, В.М. Різак, Т.М. Мельниченко, В.І. Феделеш
26
Кристалізація аморфних плівок селеніду індію при відпалі
С.Н. Григоров, В.М. Косевич, С.М. Космачев, А.В. Таран
35
Вплив структурних дефектів у приповерхневих шарах кремнію на перетворювальні властивості інжекційно-інверсійної магніточутливої структури
М.А. Глауберман, О.А. Кулініч, В.В. Єгоров, Н.А. Каніщева, В.В. Козел
38
Про кореляцію між акустично стимульованим відгуком та ступенем структурної досконалості твердих розчинів CdxHg1-xTe
Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов, С.О. Юр'єв
44
Дослідження впливу буферного шару сульфіду кадмію на властивості системи Mo/CuInSe2/CdS
Н.П. Клочко, Н.Д. Волкова, Г.І. Копач, В.І. Шкалето
49
Вплив імпульсної дії на динаміку температурних полів в надгратці поруватого кремнію
Л.С. Монастирський, А.М. Брода, О.Й. Мельник
55
Вплив послідовної появи фаз на кінетику руху міжфазних границь в багатофазному дифузійному шарі
О.І. Нестеренко
61
Донорна і акцепторна дія талію у кристалах CdTe:Tl
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець, М.І. Белей
65
Масоперенос в системі тверде планарне джерело бору-пластина кремнію діаметром 300 мм
Ю.М. Богдановський, В.М. Мищишин
70
Екранування домішкових атомів носіями струму та його вплив на властивості кристалів
Я.С.Буджак
77
Особливості елементного складу поверхні монокристалів Іn4Se3, підданих лазерній обробці
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, І.М. Гасюк, І.А. Косско
81
Дослідження термічної стабільності плівок Ta-Si на підкладинках GaAs
А.В. Кучук, A. Піотровска, K. Голашевска, Р. Якела, О.С. Литвин, В.П. Кладько, А.А. Корчовий, Н.B. Осадча
85
Спектр внутрішноцентрових переходів на домішкових іонах 3d-групи у PbI2
А.В. Крамар, Н.К. Крамар, С.В. Мельничук, П.І. Мельник
91
Електротехнічна модель електропровідності тонких полікристалічних плівок PbTe
Я.П. Салій , І.М. Фреїк
94
Густини станів та ефективні маси в межах узагальненої моделі кілдал (на прикладі Cd3P2)
Г.П.Чуйко, Н.М. Чуйко, О.В.Дворник
96
Отримання плівок CdO методом реактивного магнетронного розпилення та дослідження їх властивостей
В.В. Хомяк, В.О. Гречко, С.В. Білічук, Л.М. Мазур
102
Розсіювання носіїв заряду в плівках n-PbS
Калитчук І.В., Кланічка В.М.
106
Хімічні науки

Техноекологічні аспекти фотодеградації твердих полімерних матеріалів
(огляд)

І.М. Смоленський
113
Природа домінуючих точкових дефектів у кристалах CdTe: область насичення Cd
П.М. Фочук, О.Е. Панчук, Л.П. Щербак
136
Анізотропія провідності та перколяційні явища в плівкових композитах спряжених поліаміноаренів з полівініловим спиртом
О.І. Аксіментьєва, О.І. Конопельник, А.М. Українець, М.Я. Гриців, Г.В. Мартинюк
142
Атомні дефекти і фізико-хімічні властивості твердих розчинів Cd1-xMnxTe з участю кисню при відпалі
Д.М. Фреїк, А.М. Дмитрів, П.В. Жуковскі, Л.Й. Межиловська
147
Дослідження лужного гідролізу хлориду кобальту
О.Т. Колодяжний, Л.А. Фролова, Н.П. Макарченко, О.М. Прокопенко
153
Фізико-хімічні властивості і атомні дефекти у твердому розчині PbTe-TlTe
В.М. Бойчук
157
Вплив твердого мастила і технологічних параметрів на антифрикційні та інші механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна
Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак
162
Технічні науки

Методи вимірювання теплопровідності напівпровідникових матеріалів
(огляд)

Д.М. Фреїк, Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка

173

Визначення впливу факторів, які могли б вплинути на відновлення результатів вимірювань AE імпульсами, що виробляються PDs
T Боцар, С Вольни
192
Вплив четвертинних солей піридину на пластичність та корозійно-електрохімічну поведінку маловуглецевої сталі у розчині сірчаної кислоти
І.С. Погребова, Т.М. Пилипенко, Р.І. Юрченко
197
Мікропористість ніобійхромового карбідного покриття
В.Ф. Лоскутов, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова
201
Аналіз технології подрібнення крихких матеріалів
А.М. Ніколенко, М.В. Кіндрачук, Є.А. Сисун, А.О. Корнієнко
204
Персоналії

Давидюк Георгій Євлампійович - до 60-річчя від дня народження (.pdf, 119kb)

209

Кланічка Володимир Михайлович - до 55-річчя від дня народження (.pdf, 119kb)

211