Фізика і хімія твердого тіла


2004   Том 5   №2

ЗмістФізико-математичні науки

Кінетика дисоціації фотооксиду антрацену в поліетилені
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
225
Зміни на кремнієвій поверхні опроміненій галовуглецевою і/або водневою плазмою
А. Грігоніс, З. Руткунуне, Х. Маніковський, М. Кулік
229
Застосуваня збагачених оксидами кремнієвих плівок в новітніх оптоелектронних приладах
М. Ачевес, О. Малік, В. Гримальський
234
Кутова залежність фотопровідності у двовимірних фотоних структурах макропористого кремнію
Л.А Карачевцева, О.О. Литвиненко, М.І. Карась, В.Ф. Онищенко
241
Вплив кисневих вакансій на дисперсійні властивості тонких плівок Ві2О3
О.М. Бордун, З.В. Стасюк, І.Й. Кухарський
247
Твердофазне легування сурмою епітаксійних шарів CdxHg1-xTe
А.П. Власов, В.К. Писаревський, О.П. Сторчун, О.Ю. Бончик, А. Барч, З. Свьонтек
251
Дисперсія анізотропних властивостей анізотропних кристалів CdP2
В.A. Гнатюк, В.В. Борщ, M.Г. Кузьменко, O.С. Городниченко, С.O. Юр'єв
256
Фотоелектричні властивості відпалених зразків CdTe, легованого залізом
Р.Д. Іванчук
260
Вивчення механізмів дефектоутворення у шарах ZnSe<Sn>
В.П.Махній, В.В.Мельник, М.М.Сльотов, Б.М.Собіщанський, О.В.Стець
263
Процеси електричної релаксації в легованих плівках полістиролу, електризованих у коронному розряді
Т. А. Ревенюк, С.Н. Федосов, Ж.А. Джиакометті, О.Є. Сергєєва
266
Рентгенівські Kß2,5 емісійні смуги Ti від нанокристалічного діоксиду титану, інтеркальованого іонами літію
Б.К Остафійчук, І.М Будзуляк, І.М. Гасюк, Р.В. Ільницький
271
Структура сплавів системи мідь-марганець
М.М. Клим, С.І. Мудрий І.І. Штаблавий
277
Електрофізичні властивості плівок міді з тонким покриттям із нікелю
Т.П. Говорун, А.О. Степаненко, А.М. Чорноус
280
Дефектоутворення в чистих і легованих вісмутом плівках PbSe
Д.М. Фреїк, А.М. Яцура
286
Особливості електричних властивостей ізотопних гетероперехдів p-GaSe-p-InSe
С.І. Драпак, З.Д. Ковалюк
292
Вплив термоциклування на структуру і фазовий склад системи Fe-Ti
Б.К. Остафійчук, П.І. Мельник, В.Д. Федорів, І.П. Яремій, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Л.С. Кайкан
298
Рухливість носіїв заряду і механізми їх розсіювання в плівках сульфіду свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, І.В. Калитчук, В.М. Кланічка
302
Енергія Фермі халькогенідів свинцю у моделях енергетичних зон Кейна і Діммока та виродження носіїв
В.М. Кланічка, Л.І.Никируй, А.В. Лисак, С.А. Галігузова
307
Динаміка атомних дефектів в (YSmCaBi)3(FeGeSi)5O12-плівках при лазерному опроміненні
І.М. Будзуляк, І.А. Климишин, Б.К. Остафійчук, Я.Т. Соловко
311
Електричні властивості тонких плівок марганцю
Б.Л. Мельничук, Б.Р. Пенюх, З.В. Стасюк
318
Хімічні науки

Гетеровалентне ізоморфне заміщення в ітрій-галієвому гранаті
С.А. Неділько, О.Г. Дзязько
321
Кристалоквазіхімія атомних дефектів твердих розчинів Cd1-xZnxTe з участю кисню
Л.Й. Межиловська, А.М. Дмитрів, П. Жуковські/i>
325
Вплив лінійних перфторполіефірів на автокаталітичний розклад перхлорату амонію та дослідження їх суміші на чутливість до удару і тертя
Г.О. Сіренко, Н.І. Луцишин
330
Моделі атомних дефектів і термодинамічний n-p-перехід у легованих золотом кристалах телуриду кадмію CdTe<Cd>:Au
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М.Писклинець
338
Дослідження золотої поверхні, модифікованої поверхнево-активними стероїдними глікозидами рослинного походження, методами еліпсометрії та електронної мікроскопії
Т.Г. Калініченко, Л.Ф. Суходуб
345
Оптичні властивості поліпарафенілену, електрохімічно синтезованого в тонкому шарі
О.І. Конопельник, О.І. Аксіментьєва, М.Я. Гриців
354
Розрахунок концентрації атомних дефектів твердого розчину PbTe-ІnTe на основі кристалоквазіхімічних рівнянь
В.М. Бойчук, В.В. Борик
358
Технічні науки

Властивості поверхнево-бар'єрних структур Мe(Іn, Sn, Pb)-p-CdTe в області додатніх зміщень
В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Н.А. Українець, Р.Ю. Петрусь, С.Б. Харамбура

364

Обробка поверхні п'єзокерамічних звукопроводів елементів на поверхневих акустичних хвилях
Я.І. Лепіх
369
Керування параметрами низькорозмірних структур, отриманих методом імпульсного охолодження насиченого розчину-розплаву
А.І. Мінайлов
372
Вплив вітру сонячної корони на конвекційне сушіння
А. Суморек, В. Пієтржик
377
Вплив технології металізації на параметри омічних контактів до GaAs
А.В. Іващук
382
Температурна залежність експлуатаційних характеристик суперконденсаторів
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, І.Ф. Миронюк, Р.П. Лісовський, Р.І. Мерена
387
Схемотехніка, структура та фізико-технологічні особливості потужних вихідних каскадів для швидкодіючих цифрових ВІС
С.П. Новосядлий, Р.І. Запухляк, П.І. Мельник
391
Оптична система контролю якості зварних з'єднань
І.В. Маслов
395
Персоналії

Мельник Петро Іванович - до 70-річчя від дня народження (.pdf, 119kb)

398

Гуревич Юрій Генріхович - до 60-річчя від дня народження (.pdf, 119kb)

400