Фізика і хімія твердого тіла


2004   Том 5   №3

ЗмістВуглецеві нанотрубки: сучасне і майбутнє (огляд)
Ф.Ф. Комаров, A.M. Миронов
411

Фізико-математичні науки

Квантово-химический метод определения энтальпии образования моновакансий в полупроводниках
Ганина Н. В., Шмугуров В А., Фистуль В.И.
430
Фотолюмінесценція тонких плівок Bi12GeO20
О.М.Бордун, З.В.Стасюк, І.Й.Кухарський
436
Температурна залежність поверхневої провідності антимоніду кадмію
Б.М. Грицюк, С.Г. Дремлюженко, М.Л. Ковальчук
440
Ефект Зеєбека в сильно легованих ниткоподібних кристалах Si-Ge
Я.С. Буджак, А.О. Дружинін, І.П. Островський, С.М. Матвієнко
444
Електрофізичні властивості плівок міді в умовах хімічної взаємодії з газами залишкової атмосфери
В.А. Соломаха, А.О. Степаненко, А.М. Чорноус
449
Особливості розсіювання носіїв заряду в епітаксійних структурах на основі халькогенідів свинцю
Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза
455
Властивості пористого арсеніду галію
В.В. Кідалов, Г.О. Сукач, Е.П. Потапенко, А.Д. Байда
460
Поглинання гіперзвуку електронами в прямокутному квантовому дроті
Б.М. Рувінський, Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський
463
Одно- та двоквантові процеси в твердих розчинах барвників
П.О.Кондратенко, Ю.М.Лопаткін
474
Властивості тонких шарів нітриду галію одержаних з допомогою імпульсної лазерної реактивної технології
Б.К.Котлярчук, Д.І.Попович, А.С.Середницький
481
Моделювання росту епітаксійного острівця за адсорбційним механізмом
Я.П.Салій, Р.Я.Салій
485
Моделювання поверхні твердого тіла в рамках кластерного наближення
В.В. Соловйов, Л.О. Черненко
488
Лазерне опромінення імплантованих Ві-заміщених ФГП
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Я.Т. Соловко, І.П. Яремій, Д.І. Попович
493
Монте-Карло моделювання кристалізації тонких плівок
А.М. Овруцкий, М.С. Расщупкина, Г.А.Ермакова
498
Вплив механізмів розсіювання на термоелектричні властивості телуриду свинцю n-типу
Л.І. Никируй, В.М. Кланічка, А.В. Лисак, В.М. Шперун
504
Вплив поверхні на спектр екситонного відбивання в b-ZnP2
В.О. Зуєв , Л.М. Гориня , Н.Ю. Лавріненко
509
Атомні дефекти у кристалах CdTe:Ge
У.М. Писклинець
514
Дефекти у плівках PbSe<Pb>:Bi
А.М. Яцура
520

Хімічні науки


Структура і оптичні властивості фаз у системі EuF3-CeF3
В.Ф.Зінченко, Н.П.Єфрюшина, О.Г.Єрьомін, В.Я.Марків, І.В.Стоянова, В.П.Антонович, О.В.Мозкова, Н.М.Білявіна
525
Нові аспекти термічної дегідратації гідроксиду магнію
І.Ф. Миронюк, М.О. Поважняк, В.Л. Челядин
533
Константи рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів різного зарядового стану у селеніді свинцю
Д.М.Фреїк, В.В. Прокопів, І.М. Хацевич, В.Б. Ваньчук
540
Вплив наночасток загущувача пластичного мастила на взаємодію з перхлоратом амонію
Г.О. Сіренко, Н.І. Луцишин
545
Хімічний метод одержання нанокристалічних текстурованих плівок оксиду цинку
П.П. Горбик, І.В. Дубровін, М.М. Філоненко
552
Залежність теплофізичних властивостей полімерних матеріалів від типу і форми наповнювачів
Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський, Л.В. Караванович
557

Технічні науки


Особливості електродних процесів на поверхні конденсатів мідь-олово та їх аналогів у нейтральних середовищах
А.І. Костржицький, О.В. Ляпіна

564

Дослідження впливу катодної перенапруги на структуру електроосаджених плівок Ni-P, Со-Р
О.М. Гулівець, О.С. Баскевич, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко, Р.П. Ганич
572
Вплив досконалості мікроструктури на електропровідність гексабориду лантану
П.І. Лобода
577
Особливості моделювання процесів саморозігріву у субмікронних гетероструктурних транзисторах
В.І. Тимофєєв, О.В. Семеновська, М.В. Приходько
584
Зміна експозиційних характеристик халькогенідних фоторезистів під час зберігання
В.І. Минько, П.Є. Шепелявий, П.Ф. Романенко, О.С. Литвин, І.З. Індутний
589

Дискусії


Природа пластичності металів
Л.Ю. Козак
594