Фізика і хімія твердого тіла


2006   Том 7   №3

Зміст
Фізико-математичні науки

Напівпрові дникові тонкі плівки – стан проблеми (огляд)
Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, Л.І. Никируй
405
Концентраційні залежності оптичних властивостей модифікованих структур типу <X-Te, Bi, Pb>
Н.В. Юркович, Г.Т. Горват, І.Й. Росола, І.М. Миголинець, В.Р. Романюк, В.Ю. Лоя, А.А. Мосьпак
418
Домішкове розсіювання у легованих талієм кристалах телуриду свинцю (PbTe:Tl)
Л.І. Никируй, О.Б. Ільків
423
Рівноважні властивості напівізолюючих кристалів CdTe:V
О.А. Парфенюк, М.І. Ілащук, К.С. Ульяницький, І.В. Ніколаєвич
430
Вплив кристалічної структури епітаксійних плівок ЗІГ на профілі деформації
Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, В.І. Кравець, С.Я. Клюка, С.І. Яремій
436
Про один механізм конвертації поверхневих шарів GaAs у GaN у результаті нітридизації
Г.О. Сукач, В.В. Кидалов, А.С. Ревенко
442
Вплив субмоношарових сурфактантних підшарів германію на перенос заряду в тонких полікристалічних плівках золота
Р.І. Бігун
446
Вплив дифундуючого шару домішків на осциляційну залежність коефіцієнта поглинання звукової енергії у тонких шарах металу
Л.В. Дехтярук
450
Післяконденсаційні процеси рекристалізації у мозаїчних плівок PbTe на слюді
Б.С. Дзундза, Г.Д. Матеїк, Ю.В. Кланічка
457
Структурна досконалість і електронні параметри сульфідованої поверхні арсеніду галію
Л.О. Матвеєва, О.Ю. Колядіна, І.М. Матіюк, О.М. Міщук
461
Вирощування, кристалічна і композиційна структура варізонних епітаксійних шарів CdxHg1-xTe та CdxMnyHg1-x-yTe
З.І. Захарук, Ю.П. Стецько, І.М. Раренко, М.Л. Ковальчук, О.В. Галочкін, Є.В. Рибак
468
Електронні стани на межі поділу аморфно-кристалічного гетеропереходу Ge33As12Se55 – p-Si
О.Б. Кондрат
474
Структурні властивості гетерошарів селеніду кадмію, отриманих методом ізовалентного заміщення
В.П. Махній, М.Ф. Павлюк, Ю.І. Семенишин
478
Електропровідність і флуктуації товщини квантового напівпровідникового дроту
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
481
Енергетичний спектр акустичних фононів у прямокутному квантовому дроті GaAs
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
485
Одержання нанопорошкових окисних матеріалів та дослідження їх люмінесцентних властивостей
Б.К. Котлярчук, І.Ф. Миронюк, Д.І. Попович, А.С. Середницький
490

Хімічні науки


Синтез у сольових розтопах та оптичні властивості апатитів складу EuxSr10-x(PO4)6F2
В.Ф. Зінченко, О.В. Стамікосто, С.О. Тарасенко, С.Б. Мєшкова, І.В. Березовська, Є.В. Тімухін
495
Фазоутворення та киснева нестехіометрія в системі La-Sr-Ni-O
В.А. Куліченко, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, О.Г. Зенькович
501
Кристалохімічні моделі точкових дефектів у CdTe:Ge
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець, І.В. Горічок, В.Б. Ваньчук
506
Діаграми рівноваги власних дефектів і відхилення від стехіометрії нітриду галію та оксиду цинку
І.В. Рогозін
511
Механізми утворення твердих розчинів у системі PbTe-Mn2Te
Л.Й. Межиловська, В.М. Бойчук, В.В. Борик
516
Вивчення дегідрохлорування хлорорганічних відходів на границі розділу фаз
С.А. Курта, О.Ю. Закржевський, О.С. Курта
523
Кристалохімічні формули і точкові дефекти нестехіометричного цинк селеніду
Л.Й. Межиловська, Г.Я. Бабущак, П.В. Жуковські
527
Фізико-хімічні властивості і кристалоквазіхімічні формули твердих розчинів SnTe-Sb2Te3(Bi2Te3)
Д.М. Фреїк, О.В. Ткачик, І.М. Іванишин
533
Адсорбційне модифікування високодисперсного кремнезему нелеткими органічними сполуками в умовах газового дисперсійного середовища
Л.В. Носач, Є.П. Воронін
540
Відновлення міді в поверхневих шарах металізованого карбонового волокна
Г.О. Сіренко, М.Б. Квич, В.І. Кириченко
544
Вплив високодисперсного діоксиду кремнію на властивості полімерних композитів системи поліхлортрифторетилен – йодид срібла
П.П. Горбик, В.В. Левандовський, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, В.М. Міщенко, О.І. Оранська, О.В. Кондратенко, О.О. Чуйко
551

Технічні науки


Вплив термічної обробки на адгезію розплава олова до поверхні плівок аморфного карбіду кремнію
Л.Ю. Островська, A.В. Васін, A.В. Русавський, A.Н. Назаров, В.С. Лисенко, В.П. Красовський
555
Визначення поверхневої енергії металів при абразивному зношуванні
В.І. Дворук, М.В. Кіндрачук, О.В. Герасимова
560
Порівняння результатів вимірювання електричних розрядів, досліджених методами акустичної емісії і оптичної спектрофотометрії
Т. Бохцар, П. Фракс
564
Вплив температури и вологості на значення головної константи часу паперово-масляної ізоляції, визначеної при використанні моделі Дебайя
Ш. Вольний
572
Профілометричне, SEM і AFM дослідження титану і стальної поверхні мікро- і наношорсткості індукованої пучком нейтралізованих іонів криптону як перша стадія фрактального аналізу
Й. Баламуцький, П. Чарнецький, T. Готсалк, А. Марендзяк, І. Рангелов, Й. Вілк, З.В. Ковальський
577
Частотний аналіз калібрувальних сигналів, які вимірюють за методом Hsu-Нільсена
Т. Бохцар, М. Лоренс
585
Вплив фізико-хімічних параметрів трансформаторного масла на частотно-часові характеристики акустично емісійних сигналів, що генеруються частковими розвантаженнями
A. Чіхонь, Ш. Борукі
589
Зношування твердих тіл при наявності на їх поверхнях наноплівок мастильних матеріалів: залежність товщини плівки мінеральних олив від навантаження і температури
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин
593

Персоналії


Г.О. Сіренко – до 65-річчя від дня народження (.pdf, 201kb)
601
До 100 річчя від дня народження Євгена Євгеновича Черкашина (.pdf, 225kb)
603