Фізика і хімія твердого тіла


2008   Том 9   №1

ЗмістОстафійчуку Богдану Костянтиновичу, чл.-кор. НАН України, ректору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – 60 років (.pdf, 256kb)
7
Мовчану Борису Олексійовичу акад. НАН України – 80 років (.pdf, 164kb)
10

Статті наукової школи чл.-кор. НАН України Б.К. Остафійчука

Сонячні елементи на основі сенсибілізованих барвниками напівпровідників (огляд)
Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк, В.О. Коцюбинський, В.Д. Глуханюк, В.Л. Челядин, Н.І. Нагірна
11
Структурні перетворення в La,Ga-заміщених ФҐП, обумовлені дією лазерного опромінення
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, І.П. Яремій, Л.С. Яблонь
19
Рентгеноструктурні дослідження літій-залізної шпінелі Li0,5Fe2,5O4, допованої іонами алюмінію
Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, Б.Я. Депутат, І.П. Яремій, Л.С. Кайкан, Т.В. Грабко
24
Дослідження термохімічних перетворень в процесі одержання і модифікації нанопористого вуглецю
Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк, О.Д. Магомета, Л.С. Яблонь, І.І. Будзуляк, Б.І. Рачій
30
Синтез, будова та електрохімічні властивості рентгеноаморфного H2TiO3
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Р.В. Ільницький, В.О. Коцюбинський, У.Я. Джура
36
Структурні перетворення в бінарних напівпровідниках в полі дії лазерного випромінювання
І.М. Будзуляк
51
Магнітне впорядкування в структурі нікелевих феритів
О.В. Копаєв
58
Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості активованого вуглецевого матеріалу, легованого Mn
Б.К. Остафійчук, М.В. Беркещук, І.І. Будзуляк, О.Д. Магомета
64
Вплив лазерного опромінення на термодинамічні властивості електрохімічної системи Li / SiO2 – С
В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, У.Я. Джура
72
Одержання і електричні властивості нанопористого вуглецю із скоролупи кокоса
Б.К. Остафійчук, Б.І. Рачій, І.І. Будзуляк, О.Д. Магомета
77

Фізико-математичні науки

Особливості зонної структури та механізмів електропровідності напівпровідникового твердого розчину TiCo1-xCuxSb
В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, Д. Фрушарт, Я. Тобола
81
Глибокі рівні захоплення в кристалах Gd3Ga5O12 з домішкою хрому
Л.В.Костик, Я.М.Захарко, О.В.Цвєткова, А.П.Лучечко, М.Р. Панасюк
87
Вплив термообробки на дефектну підсистему кристалів Hg1-xMnxTe1-ySy
П.Д. Мар’янчук, Е.В. Майструк
92
Поверхневий потенціал в кристалах CdP2
В.О. Зуєв, Л.М. Гориня , Г.О. Сукач
97
Фотолюмінесценція Ві3+ в тонких плівках Y3Al5O12:Bi
О.М. Бордун, В.В. Дмитрук
101
Морфологія поверхні та оптичні властивості плівок AlN/n-Si(100)
М.С. Заяць, В.Г. Бойко, П.О. Генцарь, О.С. Литвин, М.В. Сопінський
106
Рентгеноспектральне дослідження особливостей електронної структури багатостінних вуглецевих нанотрубок в залежності від їх діаметру та дефектності
Я. Зауличний, Ю. Солонін, С. Звєзда, Е. Прилуцький
110

Хімічні науки


Електронна будова оксидів LnVO4 (Ln = La, Sm, Gd)
Г.В. Коренкова, О.М.Щербатій, О.Х. Тадеуш, С.А. Неділько, А.Й. Сенкевич, В.М. Уваров
115
Аналіз коливань ґратки та комбінаційне розсіяння світла в тетрагональному діоксиді цирконію
А.П. Науменко, Н.І. Березовська, М.М. Білий, О.В. Шевченко
121
Диференціальний термічний аналіз шихти Se, Ag-Se, Sn–Se в процесі її нагрівання та синтезу сполук Ag2Se, SnSe2, Ag8SnSe6
М.В. Чекайло, В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Ю.П. Павловський, Р.Ю. Петрусь, В.В. Кусьнеж, Б.С. Вус
126
Дисоціативна адсорбція молекули води на нерелаксованих гранях (111) та (100) кристалічного силіцію
М.І. Теребінська, В.В. Лобанов
135
Дослідження взаємодії Zr(IV) з твердофазним реагентом сульфоназо ІІІ та його аналітичне застосування
Є.Є. Костенко, М.Й. Штокало, М.Г Христіансен, С.М. Іванова
138
Характеристика та активність каталізаторів окислювального хлорування етилену різного походження
І.М. Микитин, С.А. Курта, О.С. Курта
143
АВплив сегрегацій водню на дислокаціях на амплітудну залежність внутрішнього тертя в системі Та-Н
Ю.К. Івашина, О.В. Немченко
149
Структура та фазовий склад поверхневих плівок карбонового волокна, омідненого в присутності PbS
Г.О. Сіренко, М.Б. Квич, Л.Я Мідак
153

Технічні науки


Напівпровідниковий термоелектричний генератор для автономних систем
Л.І. Анатичук, В.Я. Михайловський, О.В. Чайковська
162
Акустична емісія та зміни люмінесцентних і електричних характеристик гетероструктур InGaN/GaN при струмовому навантаженні
В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, А. Байдулаєва, Б.К. Даулетмуратов
169
Порівняльний аналіз показників надійності мажоритарних ланок на логічних елементах
В.М. Кичак, В.В. Стронський
175
Розподіл температури одновимірного зразка в умовах місцевої термообробки
В.І. Цоцко, І.М. Спиридонова, Б.Г. Пелешенко, О.І. Денисенко
181
Оксидні плівки на поверхні стали та їхня роль у формуванні адгезійного контакту при осадженні конденсаційних покриттів
О.М. Берегова, А.І. Костржицький, Т.В. Чебан
185
Модельна оцінка захисних властивостей катодних плівок-покриттів для конструкційних матеріалів
О.В. Шалигін
190
Закономірності прояву псевдобрюстерівської кутової умови в еліпсометричних спектрах одноплівкових структур сталої товщини
П.С. Кособуцький, А. Моргуліс, О.П. Кушнір
193
Аморфний наномультишаровий халькогенід для фотоніки
M. Шипляк, A. Кікінеші, Д. Беке, K. Сангунні
198

Інформація


Наукова школа чл.-кор. НАН України професора Остафійчука Б.К. (.pdf, 290kb)
202

Хроніка


Пам’яті професора Хабера М.В. (.pdf, 170kb)
202
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
434