Фізика і хімія твердого тіла


2008   Том 9   №2

Зміст40 років науковій школі з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та 65 років науковому керівнику Фреїку Дмитру Михайловичу (.pdf,192kb)
221


Праці наукової школи з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Особливості транспортних явищ у тонких напівпровідникових плівках халькогенідів свинцю (огляд)
Д.М. Фреїк
223
Комп’ютерне моделювання утворення і дифузії дефектів у твердих тілах
Я.П. Салій
235
Механізми розсіювання носіїв заряду у легованих напівпровідникових кристалах AIVBVI
Д.М. Фреїк, О.І. Ільків, Л.І. Никируй, О.М. Возняк, В.Ф. Пасічняк
240
Кінетичні коефіцієнти в області міжфазних меж тонких плівок халькогенідів свинцю у двошаровій моделі Петріца
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, В.М. Чобанюк, І.М. Ліщинський, О.Л. Соколов
247
Механізми взаємодії кисню із тонкими плівками халькогенідів свинцю
Д.М. Фреїк, Ю.В. Кланічка, Я.С. Яворський, Л.В. Туровська, Г.Д. Матеїк
255
Параметри газодинамічного потоку пари халькогенідів свинцю у циліндричному каналі
Д.М.Фреїк, Р.І. Никируй, М.А. Лоп’янко, М.Я. Гриджук
261
Вплив відхилення від стехіометрії на дефектну підсистему кристалів CdTe:Cd
Д.М Фреїк, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, У.М. Писклинець
270
Кристалохімія дефекктів та механізми самолегування у кристалах цинк селеніду
Д.М. Фреїк, Г.Я. Бабущак, П.В. Жуковскі, В.І.Левченко
274
Кристалохімічні моделі точкових дефектів і фізико-хімічні властивості напівпровідникових кристалів ZnS
Л.Й. Межиловська, Г.Я. Бабущак, Н.Д. Фреїк, H.В. Сташко, І.Й. Перкатюк
280
Моделі точкових дефектів і кристалохімічні механізми утворення твердих розчинів у системі PbTe-InTe
Д.М. Фреїк, В.В. Борик, Л.В. Туровська, Л.Д. Юрчишин, М.О. Шевчук
286
Термодинаміка власних точкових дефектів у плюмбум телуриді
В.В. Прокопів (мол)
298
Фізико-хімічні властивості і кристалохімія точкових дефектів твердих розчинів PbTe-CdTe
Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Н.І. Дикун, Р.І. Запухляк
302

Фізико-математичні науки

Акустичні фонони у прямолінійних смужках графену
МА. Рувінський, Б.М. Рувінський
309
Геометричний метод визначення ефективних мас та густин станів в межах узагальненої моделі Кілдал
Г.П. Чуйко, Д.М. Степанчиков
312
Теоретичний аналіз високотемпературної рівноваги власних точкових дефектів у бездомішковому нітриді галію
І.В. Рогозін, О.В. Мараховський
319
Густина електронних станів тонкої плівки аморфного дисиліциду хрому
Л.А. Дворіна, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, А.І. Стецун
324
Електронна та коливна структура плівок С60 з металами
Л.А.Булавін, О.П.Дмитренко, М.М.Білий, М.П.Куліш, В.І.Попенко, Ю.І.Прилуцький, В.С.Стащук, О.Л.Павленко, О.Є.Погорєлов, Е.М.Шпилевський, П.Шарф
328
Нові одно- та дублетно- матричні структури з нанообмеженою «гостьовою» геометрією для Mg++-інтеркаляційного струмоутворення
С. А. Войтович, І. І. Григорчак, М. В. Матвіїв, М. М. Міцов
333
Вплив відпалу на оптичні властивості шаруватих кристалів GaSe ТА InSe
В.Б. Боледзюк, А.В. Заслонкін, З.Д. Ковалюк, М.М. Пирля, С.П. Юрценюк
338
Структура та електрофізичні властивості тонких плівок з’єднань ZnTe і ZnS
С.М. Данильченко, Т.Г. Калініченко, М.М. Колесник, Д.І. Курбатов, А.С.Опанасюк
343
Епітаксіальний ріст і нестехометрія за киснем тонких плівок магнетронно розпиленого провідного LANIO3-Δ
В. Лісаускас, Б. Венгаліс, K. Шлюжине, В. Пирагас
350
ОВплив сурфактантних підшарів германію на електропровідність свіжонанесених плівок срібла нанометрової товщини
Р.І. Бігун, А.Я. Пастирський, Б.Р. Пенюх, З.В. Стасюк
353

Хімічні науки


Особливості хімічного травлення монокристалів CdTe та Cd1-xZnxTe травильними розчинами H2O2–HBr–H2O
І.І. Гнатів, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук
357
Вплив катіонного розподілу на кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів літій-цинкових феритів
Т.Р.Татарчук, Н.Б.Гаманюк, Д.В.Процький
363

Технічні науки


Новий прогрес лазерних технологій для проектування напівпровідникових наноструктур
В.К. Савчук, Б.К. Котлярчук, Р.І. Лесюк
368
Фотолюмінісценція плівок ZnS збуджена фемтосекундним лазером
Г.В.Лашкарьов,В.Й.Лазоренко,В.А.Карпина, В.Д.Храновський, А.І.Євтушенко, I.В.Блонський, I.М.Дмитрук, П.I.Коренюк, В.А.Батурін, А.Ю.Карпенко, A.Я.Данько, А.Т.Будников, М.Годлевський
375
Особливості випромінювальної рекомбінації фосфіду індію при мікрохвильовій та магнітопольовій обробках
Р.В. Конакова, В.В. Мілєнін, Р.А. Редько, С.М. Редько
379
Властивості структур GaNAs та GaN, отриманих нітридизацією поруватих підкладок GaAs
В.В. Кідалов, А.С. Ревенко, Г.О. Сукач, А.Б. Богословська, Ю.І. Яценко
384
Фосфіди заліза та потрійні фази на їх основі
І.М.Спиридонова, Н.В.Карпенко
389
Рослинні оливи як мастильні матеріали для металевих поверхонь: ІЧ-спектральний аналіз ріпакової олії, олій горішків карпатського та сибірського кедру
О.Г. Сіренко, Н.І. Джуренко, О.В. Кузишин, О.В. Шийчук, Г.О. Сіренко
394
Критерії оцінки розподілу мікро виступів на поверхні твердого тіла
О.Г. Сіренко, О.В. Кузишин
407


Коротка історія наукової школи професора Фреїка Д.М.
(.pdf, 257kb)

415
Дисертації виконані учнями школи з фізико хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (.pdf,532kb)
419
Українсько-польська наукова співпраця (.pdf,240kb)
427
Українсько-білоруські наукові проекти (.pdf,176kb)
429
XII міжнародний форум з термоелектрики (.pdf,378kb)
432
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
434