Матеріали електронної техніки

Розділ 1
ПРОВІДНИКИ

ТЕМА № 1
МАТЕРІАЛИ ВИСОКОЇ ПРОВІДНОСТІ.
НАДПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ
1.1. Класифікація провідникових матеріалів
1.2. Матеріали високої провідності
1.2.1. Мідь
1.2.1.1. Одержання міді
1.2.1.2. Марки міді
1.2.1.3. Спеціальні сорти міді
1.2.1.4. Властивості міді
1.2.1.5. Застосування міді
1.2.2. Алюміній
1.2.2.1. Порівняння властивостей алюмінію і міді
1.2.2.2. Марки алюмінію
1.2.2.3. Поверхня алюмінію
1.3. Надпровідні матеріали
1.3.1. Надпровідні метали і сплави
1.3.2. Високотемпературні надпровідні матеріали
1.3.4. Застосування надпровідників

 

ТЕМА № 2
МЕТАЛИ І СПЛАВИ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
НЕМЕТАЛІЧНІ ПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ
2.1. Сплави високого опору
2.2. Сплави для термопар
2.3. Тугоплавкі метали
2.4. Сплави тугоплавких металів
2.5. Благородні метали
2.6. Метали із середнім значенням температури плавлення
2.7. Сплави для електровакуумних приладів
2.8. Припої
2.9. Неметалічні провідні матеріали
2.9.1. Вуглецеві матеріали
2.9.2. Композиційні провідні матеріали
2.9.3. Провідні матеріали на основі оксидів

 

Розділ 2
НАПІВПРОВІДНИКИ

ТЕМА № 3
ГЕРМАНІЙ
3.1. Класифікація напівпровідникових матеріалів
3.2. Одержання германію
3.3. Фізико-хімічні властивості
3.4. Електричні властивості
3.5. Очищення германію
3.6. Вирощування монокристалів
3.7. Застосування германію

 

ТЕМА № 4
КРЕМНІЙ
4.1. Одержання кремнію
4.2. Фізико-хімічні властивості
4.3. Електричні властивості
4.4. Вирощування монокристалів кремнію
4.5. Епітаксія
4.6. Поверхня кремнію
4.7. Полікристалічний кремній
4.8. Застосування кремнію
4.9. Карбід кремнію
 

 

ТЕМА № 5
НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУКИ ТИПУ АІІІBV
5.1. Кристалічна структура і хімічний зв’язок
5.2. Фізико-хімічні й електричні властивості
5.3. Домішки і дефекти структури
5.4. Рекомбінація носіїв заряду
5.5. Одержання монокристалів і епітаксійних шарів
5.6. Застосування напівпровідникових сполук типу АІІІВV
5.7. Тверді розчини на основі сполук АІІІВV

 

 

ТЕМА № 6
НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУКИ ТИПУ AIIBVI та AIVBVI
6.1. Напівпровідникові сполуки типу AIIBVI
6.1.1. Будова і хімічний зв’язок
6.1.2. Особливості властивостей
6.1.3. Застосування
6.1.4. Синтез і вирощування кристалів
6.2. Напівпровідникові сполуки типу AIVBVI

 

Розділ 3 

ДІЕЛЕКТРИКИ

ТЕМА № 7
ПАСИВНІ ДІЕЛЕКТРИКИ
7.1. Класифікація діелектриків
7.2. Основні відомості про будову і властивості полімерів
7.3. Лінійні полімери
7.4. Композиційні порошкові пластмаси і шаруваті пластики
7.5. Електроізоляційні компаунди


7.6. Неорганічні стекла

7.7. Ситали
7.8. Кераміка
7.8.1. Загальні відомості
7.8.2. Класифікація і властивості керамічних матеріалів

 

 

ТЕМА № 8
АКТИВНІ ДІЕЛЕКТРИКИ
8.1. Класифікація активних діелектриків
8.2. Сегнетоелектрики
8.2.1. Основні властивості
8.2.2. Класифікація сегнетоелектриків
8.2.3. Мікроскопічний механізм спонтанної поляризації
8.2.4. Застосування сегнетоелектриків

 

8.3. П’єзоелектрики
8.4. Піроелектрики
8.5. Електрети
8.6. Рідкі кристали
8.7. Матеріали для твердотільних лазерівЗроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник