Молодіжні рухи як педагогічний і соціокультурний субпростір

Як відомо, молодь - це одна з найбільш соціально активних груп населення, яка активно впливає на соціум, розвивається і постійного знаходиться в пошуках свого покликання, що є само собою притаманне молодому віку. Тому в світі щороку відбувається велика кількість молодіжних заходів, фестивалів, концертів, зустрічей і багато чого подібного. Знімається багато молодіжних фільмів, організовуються різні концерти, спектаклі,  фестивалі та молодіжні зустрічі, виникає та існує безліч молодіжних рухів, течій і напрямків у різних сферах культури. Всі, кому це цікаво можуть ознайомитися з новинами культури на сайті http://md-eksperiment.org портал Эксперимент. Але сам цей феномен молодіжного руху залишається незрозумілим для широкого кола людей, постараємся вияснити і розібратися в цьому в нашій статті.

Молодіжний рух (співтовариство) складається з молодіжних об'єднань і (або) молодіжних громадських організацій,  з якими взаємодіють молоді громадяни, які символізують індивідуальні ініціативи в різних напрямках діяльності.  Молодіжне громадське об'єднання може бути самостійним або мати в своєму складі молодіжні громадські організації, причому, останні можуть також існувати самостійно.  Сьогодні молодіжний рух визначається як в широкому, так і у вузькому сенсі. У широкому сенсі під "молодіжним рухом" розуміється сукупність дій і діяльність всіх молодіжних громадських об'єднань та організацій, що існують в конкретному регіоні. У такому значенні це поняття вживається при позначенні їм поширеного соціального явища, наприклад, молодіжний рух в певный країні або молодіжний рух в будь-якому її регіоні, області, місті, районі. 

Однак в рамках загального соціального явища можна виділити специфіку окремих видів молодіжного руху, що відрізняються, перш за все, змістом і спрямованістю діяльності певного типу об'єднань і організацій, а також ступенем їх координованості. 

Для позначення окремих видів молодіжного руху використовується поняття "рух" із зазначенням його видової специфіки: скаутський рух; рольовий рух (співтовариство), а в ряді випадків і вікової: молодіжний екологічний рух, юнацький військово-патріотичний рух і інші.

Специфічною особливістю молодіжного руху є те, що він, як правило, створюється самими молодими людьми без участі представників старшого покоління. Молодіжний рух являє собою виховну систему з різноманітними напрямками діяльності позитивного характеру, які сприяють формуванню соціально-значущих якостей особистості молоді, тому доречно для розкриття його педагогічних можливостей використовувати термін "виховний потенціал".
На думку В.В. Воронова, молодіжна субкультура як фактор соціалізації молоді визначає систему цінностей і норм поведінки, смаків, форм спілкування, відмінну від культури дорослих.
Ведучими функціями сучасних молодіжних організацій та об'єднань, що виникають та існують в суспільних системах, є наступні:

1) соціально-адаптаційна;

2) комунікативно-установча;

3) актуалізаційні (самовизначення і самоствердження); 

4) соціально-орієнтовна;

5) соціально-коригуюча; 6) діагностико-прогностична.
На основі теоретичного осмислення сутності виховного потенціалу молодіжних рухів, спільнот і субкультур, узагальнення та аналізу історичного матеріалу було визначено низку діагностичних методик, за допомогою яких можна  визначати: 

1) ступінь включеності  в виховну діяльність молодіжних громадських організацій та об'єднань; 

2) зміни в ціннісному відношенні  до якостей і властивостей особистості інших людей; 

3) педагогічна ефективність використання моделі синтезу соціально-педагогічного та ігрового проектів. 

 Крім того, додатково виявляються: 

1) віковий та соціальний склад спільноти;

2) мотиви включеності молоді в діяльність  руху, спільноти або субкультури; 

3) області життєвих перспектив, що пов'язуються  з участю в діяльності руху, спільноти або субкультури; 

4) рівень особистісної значущості діяльності, яка організовується в умовах молодіжного руху, спільноти або субкультури; 

5) види, форми і напрямки діяльності руху, спільноти або субкультури, які надають найбільший вплив на особистість молодих людей.   

Відносини можуть виступати як мотиви поведінки особистості, закріплюватися і трансформуватися в стійкі властивості особистості при впливі певних обставин. Оновлення або нові відносини особистості є ознакою початку змін властивостей особистості з тенденцією до майбутньої трансформації цих властивостей в стійкі особистісні риси. 

Молоді люди, незалежно від свого соціального стану і віку, виявляють досить високу сензитивність до виховного впливу педагогічно організованої діяльності в рамках молодіжних громадських організацій та об'єднань, які є найбільш стійкими структурними утвореннями молодіжних рухів, спільнот або субкультур. 

Дана діяльність має безпосередній вплив на побудову їхніх життєвих перспектів. Такиім чином, молодіжний рух -це особлива форма самоорганізації і самореалізації вікової соціальної спільності, що характеризується набором наступних ознак:

· творча мета, зодягнена в якусь концептуальну ідеологему; ·

· рівноправний статус суб'єктів соціально-творчої діяльності;

· широкий спектр напрямків діяльності просоціального характеру;

· утворені в ході цієї діяльності товариські взаємини суб'єктів; 

· соціальний простір, освоєний молодіжним рухом;

· відносна незалежність первинних підструктур руху, їх слабка керованість;

· наявність певних управлінських структур всередині первинних організацій.

Отже, молодіжні рухи, особливо експериментального напрямку - це потужний соціокультурний феномен, який може справляти дуже сильний психоемоційний вплив на розвиток молоді, тому такі рухи, які не несуть в собі негативних моментів, є визначними чинниками, що позитивно впливають на свідомість молодих людей , беззаперечно заслуговують на підтримку, сприяння і подальше їх вивчення!!!

 Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник