Як зареєструвати електронний кабінет вступника і подавати заяви на вступ до вузів?

Як зареєструвати електронний кабінет вступника  і подавати заяви на вступ до вузів?

 Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2021, 2020, 2019, 2018 або 2017 році  з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, та не мають підстав для особливих умов зарахування.

 Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою:

http://ez.osvitavsim.org.ua

 Під час реєстрації на сайті електронного вступу абітурієнт повинен вказати наступні дані:

адреса електронної пошти, до якої має доступ;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

серію і номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного атестату, розрахований за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

 Крім того, абітурієнт завантажує скановані копії (фотокопії) додатка до атестату про повну загальну середню освіту та кольорової фотографії розміром 3х4 см, які будуть подаватися до вищого навчального закладу.

 Після заповнення зазначеної інформації проводиться перевірка даних абітурієнта і в разі збігу даних в документах абітурієнт отримує на вказану ним адресу електронної  пошти  повідомлення для активації особистого електронного кабінету абітурієнта.

 Термін для активації абітурієнтом особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

Після реєстрації на сайті в особистому електронному кабінеті вступник вносить такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та / або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подачі заяви абітурієнт вибирає вуз, освітню ступінь, конкурсну пропозиціюі встановлює пріоритетність заяви для участі в конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

 Після подачі електронної заяви вона відразу відображається у вищому навчальному закладі, обраному абітурієнтом. У цей момент електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Подана електронна заява може бути скасована абітурієнтом в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один з статусів:

«Скасовано абітурінтом» - якщо заява ще не зареєстрована в вищих навчальних закладах;

«Скасовано абітурієнтом (без права подачі нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - якщо заява зареєстрована або допущена до конкурсу у вищих навчальних закладах.

 Електронна заява зі статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати надання їй відповідного статусу.

 За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, які відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано в вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення абітурієнтом».

 При наданні електронній заяві статусу «Потребує уточнення абітурієнтом» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, які потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно внести. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано в вищому навчальному закладі».

На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допуск або недопуск абітурієнта до участі в конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві абітурієнта статуси «Допущений до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

При виявленні навчальним закладом технічної помилки, допущеної при внесенні даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус "відкинуто навчальним закладом» з обов'язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється у Єдиній базі.

 Приймальна комісія повідомляє абітурієнту про своє рішення в день його прийняття, після чого абітурієнт може подати нову заяву на цю ж спеціальність в цей самий вищий навчальний заклад. 

 Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

 Якщо абітурієнт рекомендований до зарахування за державним замовленням, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Допущений до конкурсу» на статус «Рекомендований до зарахування».

 Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування абітурієнтів на місця за державним або регіональним замовленнями.  Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір і по якому приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, з статусу «Допущений до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендований до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».  Зміна статусу електронної заяви вступника на «Рекомендований до зарахування» здійснюється у строки, визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів. Абітуріент, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендований до зарахування» , зобов'язаний виконати вимоги Умов прийому.

 Для виконання вимог до зарахування абітурієнт зобов'язаний надати особисто такі документи: копію документа, що посвідчує особу; оригінал  ДОКУМЕНТА про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал  військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов'язаних), крім передбачених законодавством випадків; сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 , 2017 або 2018 року (крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов.    

 Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються тільки видані не раніше 2018 року); чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см; інші документи, якщо це передбачено  правилами  прийому  вищого  навчального закладу. Після виконання абітурієнтом вимог до зарахування керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу». У разі невиконання вступником вимог до зарахування рішення про рекомендацію його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключений зі списку рекомендованих» або «Допущений до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». Відображення рейтингових списків абітурієнтів відбувається на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA».

 

Основні помилки, яких допускаються  абітурієнтипід час подачі вступних документів в електронному вигляді.

1. Вступники намагаються реєструвати кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні адресу електронної пошти.

Окрім прямих заборон mail.ru, yandex.ru та інших, блокуються ресурси bk.ru, mail.ua, yandex.ua. Також через неуважність вступники можуть плутати літери або цифри в адресі своєї скриньки.

Тому, по-перше, будьте максимально уважні під час заповнення форми, а, по-друге, використовуйте для реєстрації пошту, точно дозволену в Україні, наприклад ukr.net, i.ua, gmail.

2. Ще одна поширена ситуація – коли в шкільному атестаті та сертифікаті ЗНО не співпадають дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо.

Якщо в документах є такі розбіжності, то створити електронний кабінет неможливо. Тобто вступнику варто заздалегідь порівняти дані у сертифікаті та атестаті. У разі виявлення розбіжностей (помилок), одразу зверніться: якщо в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

3. Якщо ви маєте пільги (спеціальні умови) для вступу, то скористатись ними можна тільки у разі подачі документів в паперовій формі. У такому разі непотрібно реєструвати електронний кабінет, звертайтесь до приймальної комісії вишу. Подані через електронний кабінет заяви не розглядаються для вступу за пільгами.

Більше про це є в наказі МОН № 1378 від 13.10.2017 року «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти».

4. У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники. Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

5. Щодо сільського коефіцієнта. Цього року він діє лише для вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до подання заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл. Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу.

На сьогодні у системі ЄДЕБО відсутня можливість видалення/редагування довідки про реєстрацію у сільській місцевості. Тобто, перед її завантаженням вступнику треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до постанови від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/44/f454477n307.doc).  Після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся у її коректності до подання заяви.

6. Особливо уважним також варто бути під час вибору конкурсної пропозиції та встановленні пріоритетності заявам для вступу на бюджетні місця. Адже як було зазначено у попередньому пункті, після подання першої заяви нічого змінити неможливо. Пам’ятайте, що на бюджет можливо подати не більше як 7 заяв на максимум 4 спеціальності. Кількість заяв, яку можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.

 

До уваги абітурієнтів,  пропонуємо вам ознайомитися з інформацією про вступ і спеціальностями фізико-технічного факультету  Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 
 https://kfhtt.pnu.edu.ua/%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC/

 Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник