ОголошенняДодати оголошення

РоботаГоловний спеціаліст відділу забезпечення діяльності 5 500 грн

Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності 5 500 грн

Посада: Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності
Структурний підрозділ:

Державна екологічна інспекція Карпатського округу
Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Вільне володіння державною мовою

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння організовувати та планувати роботу;

- вміння ефективно використовувати робочий час;

- вміння працювати з масивами інформації в паперовій та електронній формі;

- вміння працювати з документами

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді

- вміння розв’язання конфліктів

Технічні вміння

- володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

- вміння працювати з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- дисциплінованість і системність;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- досягнення кінцевих результатів;

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Обов’язки:

1) здійснює матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Інспекції, інформатизацію її діяльності у межах компетенції відділу;

2) організовує виконання нормативно-правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, методичних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямо-ваних на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності, а також запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям у процесі діяльності Інспекції;

3) здійснює забезпечення в межах компетенції матеріально-технічними ресурсами структурних підрозділів Інспекції та бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей;

4) здійснює контроль створення безпечних та здорових умов праці в Інспекції, проведення заходів в цій галузі, додержання чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища та дотриманням правил пожежної безпеки;

5) здійснює контроль дотримання правил пожежної безпеки;

6) здійснює виконання доручень начальника відділу щодо організації роботи з приймання-передавання приміщень (будівель) до сфери управління Інспекції або приймання-передавання їх у використання Інспекції, передачі їх в оренду Інспекції;

7) бере участь у веденні статистичної звітності з питань матеріально-технічного забезпечення;

8) проводить роботи з питань дотримання в Інспекції режиму економії та збереження матеріальних ресурсів;

9) бере участь у підготовці технічних умов, визначенні термінів поставки матеріалів, які необхідні для потреб Інспекції;

10) визначає за погодженням начальника відділу за попередніми даними структурних підрозділів Інспекції потреби в матеріально-технічних ресурсах, забезпечує зберігання та видачу матеріально-технічних ресурсів структурним підрозділам;

11) забезпечує зберігання та видачу матеріально-технічних ресурсів структурним підрозділам;

12) забезпечує оформлення подорожніх листів, веде журнал обліку видачі подорожніх листів та списання ПММ;

13) веде журнал обліку видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення;

14) входить до складу тендерного комітету Інспекції;

15) готує проекти договорів щодо забезпечення діяльності Інспекції;

16) веде облік та реєстрацію договорів щодо забезпечення діяльності Інспекції;

17) самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд;

18) здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, знос необоротних активів;

19) здійснює інші функції, передбачені законодавством, Положеннями про Інспекцію та Відділ.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад – 5500 грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’, розмір надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’.

Додаткові стимулюючі виплати встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15

Термін подачі заявок — 21 лютого 2020

Контакти:

Красавіна Наталія Олександрівна, +38-(034)-272-2297


Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник