Як оформити субсидію на оплату комунальних послуг в 2015 році

 

Нововведення в сфері призначення житлових субсидій в 2022 році

 

 Зміни до порядку розрахунку житлової субсидії в 2018 році 

 Зміни до порядку розрахунку житлової субсидії в 2016 році (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 635)

 

Хто має право на призначення субсидії?
Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання, з урахуванням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.
Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на визначення права на призначення субсидії.

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?
Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;
визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;
отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2015 -1176 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
 отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Яким чином можна отримати субсидію?
В управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, або надіслати зазначені заяву та декларацію поштою. Надати довідки про доходи за 6 попередніх місяців працездатних осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні

Заява,   Декларація про доходи             Зразок

Які доходи включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?
До сукупного доходу сім`ї входять:
  - нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом;
плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві;
  - надбавки і доплати всіх видів;
  - премії, установлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати;
відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації;
  - інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);
  - стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати;
  - доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;
  - усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів;
матеріальне забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
 доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду (на підставі довідок органів державних  - -податкових адміністрацій);
  - натуральна оплата праці;
  - грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;
суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;
  - заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;
  - суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;
  - одержані аліменти;
  - фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;
  - суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;
  - доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення господарства, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі; допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
 інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

На яких умовах враховуватиметься дохід непрацюючих осіб?
 У разі відсутності доходу або доход менше прожиткового мінімуму у працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі, для призначення субсидії враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму (з 01.01.2015 - 1218 грн.).

Кому призначається субсидія?
 Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

На яку площу призначається субсидія?
Соціальна норма володіння чи користування загальною площею житла встановлена в розмірі 13,65 м2 на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 м2 на домогосподарство, тобто 48,87 м2 на одну особу.
Призначення субсидії за рішенням комісії на збільшену понад норму площу житла не передбачено.

На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?
Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:
водопостачання та водовідведення:
1) постачання  води :
- постачання холодної води 2,4 м3 на одну особу (за наявності центр. постачання гарячої води, 4 м3 на одну особу (за відсутності центр. постачання гарячої води),
 - постачання гарячої води 1,6 м3 на одну особу,
 - водовідведення 4 м3 на одну особу;
 2) вивезення побутових відходів – 0,4167 м3 на одну особу на місяць;
 3) газопостачання:
 - на опалення в опалювальний період 7 м3 на 1 м2 площі  (коригуючий коефіцієнт (0,982 – в індивідуальних будинках, 0,465 – в багатоквартирних житлових будинках),
 - на газову плиту (приготування їжі) 6 м3 на одну особу,
 - на газову плиту (приготування їжі і підігрів води 9 м3 на особу,
 - на газову плиту і водонагрівач 18 м3 на одну особу;
 4) електропостачання:
 - на опалення в опалювальний період 65 кВт год. на 1 м2 площі  (коригуючий коефіцієнт (0,982 – в індивідуальних будин-ках, 0,465– в багатоквартирних житлових будинках),
- у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води), 150 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),
 - у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 90 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води), 120 кВт год. на сім ’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води)

Чи будуть здійснюватися перерахунки сум призначеної субсидії?
Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Сума призначеної субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової часки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.
 У разі виникнення додаткових питань стосовно умов призначення субсидії куди громадяни можуть звертатись за консультацією? В  управліннях праці та соціального захисту населення діють прямі телефонні „гарячі” лінії, за якими можна отримати консультацію.

Вашій увазі пропонуємо перелік структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацій / виконкомів міських рад міст обласного значення, до яких необхідно звертатися для призначення житлової субсидії

Повна назва структурного підрозділу з питань соціального захисту населення рай-держадміністрації / виконкому міської ради міста обласного значення

Поштова адреса організації

Керівник (прізвище, ім'я, по батькові), контактний телефон

Телефони “гарячих ліній”

Департамент соціальної полі-тики облдержадміністрації

м. Івано-Франківськ
вул. Леся Курбаса, 2
ifsz@ukr.net

Бурдяк
Леся
Іванівна

(0342) 503090

Управління соціального захисту населення Богородчанської рай-держадміністрації

смт.Богородчани, вул.Грушевського, 2
кабінети № 12,13,14
upszn_bogorodchany@ukr.net

Лунів
Володимир Васильович
(03471) 21578

 

(03471) 24477

Управління праці та соціального захисту населення Верхо-винської райдержадміністрації

смт.Верховина,
вул.Франка, 20
кабінет  № 1
soczah_verh@ukr.net

Кімейчук
Василь Миколайович
(03432) 21382

 

(03432) 22261
(03432) 21198

Управління соціального захисту населення Галицької рай-держадміністрації

м.Галич,
вул.Шевченка, 10
кабінет № 3
galuchuszn@i.ua

Ісарик
Василь
Іванович
(03431) 21451

(03431) 21643

Управління праці та соціального захисту населення Городен-ківської райдержадміністрації

м.Городенка,
вул.Шевченка, 77
громадська приймальня
gor_sobez@ukr.net

Кравчук
Ярослав Іванович
(03430) 21452

(03430) 21721
(03430) 21521
(03430) 21878
0673431153

Управління соціального захисту населення Долинської рай-держадміністрації

м.Долина,
вул.Грушевського, 18
кабінет № 5 upszn_dolyna@ukr.net

Ілиняк Наталія Ярославівна (03477) 25302

 

(03477) 25304
0505553305

Управління соціального захисту населення Калуської рай-держадміністрації

м.Калуш,
вул.Чорновола, 12
кабінет № 2
klrsoc@ukr.net

Перетятко
Людимила Петрівна
(03472) 60055

(03472) 60758

Управління праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації

м.Косів,
вул.Незалежності, 41
кабінети № 1,2,7
kosivsobez@ukr.net

Мамчук
Володимир Ілліч
(03478) 21014

 

(03478) 21579
(03478) 21982
0685362704

Управління праці та соціального захисту населення Коло-мийської райдержадміністрації

м.Коломия,
вул.Франка, 3
Кабінети № 1,2
sobez_kol1@ukr.net

Стефанюк
Любов Василівна
(03433) 23468

(03433) 37322

Управління соціального захисту населення Надвірнянської рай-держадміністрації

м.Надвірна,
майд.Шевченка, 3
кабінет № 3
soczaxust@ukr.net

Гурмак
Іван Миколайович
(03475) 26527

(03475) 26099

Управління соціального захисту населення Рогатинської райдержадміністрації

м.Рогатин,
вул.Кудрика, 10
кабінет № 4
rogupszn@ukr.net

Ошитко
Роман Степанович
(03435) 21563

(03435) 22004

Управління соціального захисту населення Рожнятівської рай-держадміністрації

смт.Рожнятів,
вул.Шкільна, 6
єдина приймальня
rozh_upszn@ukr.net

Мельник Богдан Васильович
(03474) 20493

(03474) 21167

Управління соціального захисту населення Снятинської райдержадміністрації

м.Снятин,
вул.Шевченка, 4
кабінет № 9
snyatinsoc@ukr.net

Миронюк
Уляна Григорівна
(03476) 25063

 

(03476) 25146
(03476) 25063

Управління соціального захисту населення Тисменицької райдержадміністрації

м.Тисмениця,
вул.Липова, 7
кабінет № 8
tus_upszn@ukr.net

Лутчин
Мирослав Іванович (03436) 24116

 

(03436) 24236

Управління соціального захисту населення Тлумацької райдержадміністрації

м.Тлумач,
вул. Винниченка, 34
кабінет № 1 r79upszn@ukr.net

Соловій
Марія Йосипівна
(03479) 21643

 

(03479) 21643

Управління соціального захисту населення виконкому Болехівської міської ради

м.Болехів,
вул.Січових Стрільців, 22
кабінет № 3
soc_bolehiv@ukr.net

Печененко Мирослава Михайлівна
(03437) 34619

 

(03437) 34289

Відділ соціального захисту населення Бурштинського міськ-виконкому

м. Бурштин
вул. Січових Стрільців, 8
кабінет № 5
vsznburshtyn@gmail.com

Коцур
Світлана Богданівна
(03438) 44600

(03438) 44600

Департамент соціальної полі-тики виконкому Івано-Фран-ківської міської ради

м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 29
кабінет № 2
departament_soc@ukr.net

Заклинська
Олександра Тарасівна
(03442) 552083

(03442) 551873

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

м.Калуш,
вул.Євшана, 9
кабінет 110
soc_kalush@ukr.net

Федоришин
Любов Михайлівна
(03472) 22579

(03472) 52155

Управління соціального захисту населення Коломийської міської ради

м.Коломия,
вул. В.Чорновола, 55
кабінет № 5,7
kmsobez@ukr.net

Гурак
Галина Ярославівна (03433) 24949

(03433) 70349
(03472) 20624

Управління соціального захисту населення виконкому Ярем-чанської міської ради

м.Яремче,
вул.Свободи, 300
кабінети № 6,7
yarsobez@ukr.net

Торованин
Оксана Дмитрівна
(03434) 21187

(03434) 21

 

Таблиця розмірів оплати житлово-комунальних послуг осіб, які стали учасниками Програми субсидійЗроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник