Каталог

МКФТТПН-XVIII

Контактна інформація
Оргкомітет МКФТТПН-XVII
Фізико-хімічний інститут
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ, 76018,
Україна
Тел.: +38(0342)596082,
Факс: +38(03422)31574
E-mail: icpttfn@pnu.edu.ua
https://kfhtt.pnu.edu.ua/icpttfn18/
Додаткова інформація

International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems
ICPTTFN-XVIII
2021, October, 11-16

International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XVIII

Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем
МКФТТПН-XVIII
11-16 жовтня 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника:

– Фізико-хімічний інститут

– Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства

 

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

 • Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
 • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
 • Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова
 • Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського

УНІВЕРСИТЕТ ЦЗІЛІНЬ (ЧАНЧУНЬ, КИТАЙ)

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Бюро
Академік Володимир ЛИТОВЧЕНКО (Київ, Україна),

професор Володимир ПРОКОПІВ (Івано-Франківськ, Україна),

професор Валентина ЯКУБІВ (Івано-Франківськ, Україна)

 

Вчений секретар
к.ф.-м.н. Любов МЕЖИЛОВСЬКА (Івано-Франківськ, Україна)

Організаційний комітет

Л. Анатичук
Р. Ахіска
О. Бєляєв
І. Блонський

М. Галущак
І. Гасюк
П. Горбик
А. Дружинін
Я. Зауличний
Д. Заячук
В. Зінченко
М. Клюй
Д. Корбутяк
О.Коваленко
Б. Кияк
Я. Лепіх
Л. Матвєєва  
О. Мельничук
О. Миколайчук
І. Миронюк
М. Мойсеєнко
Я. Огороднік
Б. Остафійчук

Т. Паращук
Р. Пелещак
І. Прокопенко
В. Прокопів (мол.) 

О. Птащенко
О. Рогачова

В. Рубіш
В. Сиротюк
З. Стасюк
М. Стріха

О. Стронський
М. Ткач
В. Томашик 

Г. Тельбіс
Р. Угрин
С. Федосов
І. Фодчук
М. Харченко
В. Шендеровський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальний організаційний комітет (Івано-Франківськ)

В. Прокопів (Голова), Л. Никируй (заступник голови), В. Борик, В. Бойчук, І. Будзуляк, О. Возняк, Б. Дзундза, Р. Дзумедзей, І. Горічок, Г. Гургула, І. Іванишин, Ж. Запухляк, Р. Запухляк, В. Кланічка, Ю. Кланічка, О. Костюк, В. Коцюбинський, І. Ліщинський, Л. Максимів, І. Малярська, Г. Матеїк, О. Матківський, Т. Мазур, Б. Найдич, В. Потяк, Я. Салій, Т. Семко, Л. Туровська, О. Хшановська, Т. Цимбалюк, Л. Яблонь, Р. Яворський, Я. Яворський, І. Яремій

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ / РЕДКОЛЕГІЯ

Головний редактор

 • проф. Володимир ПРОКОПІВ
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

Заступник головного редактора

 • член-кореспондент НАН України Володимир ЛИТОВЧЕНКО
  Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Валентина ЯКУБІВ
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

Програмний комітет

 • проф. Йозас АУГУТІС Університет Вітовта Великого (Каунас, Литва)
 • проф. Магамет БАБАНЛИ Інститут каталізу і неорганічної хімії НАНА (Баку, Азербайджан)
 • проф. Славко БЕРНІК Інститут Юзефа Стефана (Любляна, Словенія)
 • д-р. Гжегож ВІШ Університет Жешува (Жешув, Польща)
 • проф. Кшиштоф ВОЙЦЕХОВСЬКІ Університет науки і техніки AGH (Краків, Польща)
 • проф. Брюс ГНЕЙД Техаський університет (Даллас, США)
 • проф. Гаетано ГРАНОЦЦІ Університет Падуї (Падуя, Італія)
 • проф. Юрій ГУРЕВИЧ Центр досліджень та передового навчання (Мехіко, Мексика)
 • проф. Павел ЖУКОВСКИЙ Політехніка Любельська (Люблін, Польща)
 • проф. Євген ІВАКІН B. Інститут фізики ім. І. Степанова (Мінськ, Білорусь)
 • акад. Орест ІВАСИШИН Інститут фізики металів ім. Г. В. Курдюмова НАН України (Київ, України)
 • проф. Іван КАБАН Інститут комплексних матеріалів (Дрезден, Німеччина)
 • акад. Василь КЛАДЬКО Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Сандор КІКІНЕШІ Дебреценський університет, Інститут фізики (Дебрецен, Угорщина)
 • с.н.с. Петро ЛИТВИН Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Бінгбінг ЛЮ Університет Цзілінь (Чанчунь, Китай)
 • проф. Георгій МАЛАШКЕВИЧ Інститут фізики ім. Б. І. Степанова (Мінськ, Білорусь)
 • проф. Георгій МЛАДЕНОВ Інститут електроніки Болгарської академії наук (Софія, Болгарія)
 • с.н.с. Андрій НИЧ Інститут фізики НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Іван ПРОЦЕНКО Сумський державний університет (Суми, Україна)
 • проф. Олена РОГАЧОВА Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (Харків, Україна)
 • с.н.с. Петро СМЕРТЕНКО Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Джон СТОКГОЛЬМ Марвел Термоелектрикс (Верноа, Франція)
 • проф. Томаш СТОРИ Інститут фізики ПАН (Варшава, Польща)
 • д-р. Збігнєв СВЬОНТЕК Інститут металургії та матеріалознавства ПАН (м. Краків, Польща)
 • акад. Іон ТІГІНЯНУ Технічний університет Молдови; Академія наук Молдови (Кишинів, Молдова)
 • проф. Тору АОКІ Інститут електроніки, Університет Сідзуока (Хамамацу, Японія)
 • проф. Петро ФОЧУК Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)
 • проф. Жао ХАЇ Хэйлунцзянский Університет (Харбін, Китай)
 • проф. Аттіла ЦІК Інститут ядерних досліджень (Дебрецен, Угорщина)
 • проф. Едуард ШПІЛЕВСЬКИЙ Національна академія наук Білорусі (Мінськ, Білорусь)

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Технологія тонких плівок (метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери) і методи їх дослідження.
 2. Нанотехнології, наноматеріали і квантово-розмірні структури.
 3. Фізико-хімічні властивості тонких плівок.
 4. Тонкоплівкові елементи електронних пристроїв, наноелектроніка.
 5. Функціональні кристалічні матеріали: ріст, фізичні властивості, використання.
 6. Тонкоплівкові технології для енергозаощадження.
 7. Інноваційні методики викладання навчальних дисциплін.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

   
05.09.2021 – кінцевий термін подання тез доповідей
05.09.2021 – кінцевий термін оплати публікаційного внеску
11.10.2021 – оплата організаційного внеску
11.10.2021 – реєстрація учасників, відкриття конференції
11-16.10.2021 – засідання конференції

 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи. Тези доповідей повинні бути написані англійською мовою і не перевищувати однієї сторінки включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури. Текст тез доповіді набирати шрифтом Times New Roman на аркуші формату А4 з полями – 2,5 см. Назва доповіді – напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища авторів – нежирним 14 pt; інформація, яка стосується місця роботи авторів (назва організації, місто, країна) – курсивом 12 pt; текст – 14 pt, одинарним інтервалом. Серед авторів підкреслити доповідача.

При використанні таблиць, підпис ставиться зверху над таблицею із вирівнюванням по правому краю, курсивом. Всі підписи всередині рисунків, а також формули набирати шрифтом 14 pt.

Від одного автора приймається не більше двох тез.

Зразок оформлення тез (.doc)

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ

Реєстрація учасників лише у режимі он-лайн на сайті конференції.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ОНЛАЙН

Тези необхідно надсилати в одному з наступних форматів – docx, .doc або .rtf. Назва файлу – прізвище автора. У випадку подання двох тез від одного автора, ці файли повинні мати назву «author1.docx» і «author2.docx».

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Для учасників із України              600 UAH.

Для учасників із інших країн       еквівалент 250 USD.

Публікація тез 1 доповіді             100 UAH (еквівалент 20 USD).

Всі платежі повинні бути переведені в гривні.

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Англійська, українська.

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Планується опублікувати матеріали ICPTTFN-XVIII у спеціальних випусках міжнародних журналів, що індексуються в  наукометричних базах Scopus та WoS.

 

  Materials Today: Proceedings
(ISSN: 2214-7853)Scopus, WoS
Journal of Nano- and Electronic Physics
(ISSN 2077-6772; e-ISSN 2306-4277)Scopus, WoS
   

 

Physics and Chemistry of Solid State
(ISSN 1729-4428; e-ISSN 2309-8589)Scopus, WoS

Semiconductor Physics, Quantum Electronics
and Optoelectronics (SPQEO)

(ISSN 1560-8034; e-ISSN 1605-6582)Scopus, WoS

 

Умовою для публікації у даних виданнях є очне (усне, стендове) або on-line представлення доповіді на конференції.

Текст доповіді, підготовлений за правилами журналу, подається представнику Оргкомітету.

 

 

 

ДОПОВІДІ

В роботі конференції будуть заслухані запрошені, пленарні та усні секційні доповіді, огляд стендових доповідей.

 

ВИСТАВКИ

Запрошуємо учасників конференції подавати заявки на участь у виставці:

 • лабораторного наукового обладнання,
 • готових взірців, до структур яких входять тонкоплівкові елементи.

 

КОНКУРС

Буде проведено конкурс на кращу доповідь молодих науковців. Для участі у даній номінації потрібно під час електронної реєстрації здійснити відповідну заявку.

 

СПОНСОРИ

Для фінансової підтримки конференції запрошуються спонсори як з України, так і з інших держав. Спонсори будуть (за бажанням – з їх товарним знаком чи логотипом) вказані в інформаційних матеріалах конференції. Бажаючих надати спонсорську допомогу просимо звертатись до організаційного комітету конференції.

Повна інформація про конференцію буде розміщена на веб-сторінці конференції.

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Засідання конференції відбудуться в одному із чарівних містечок українських Карпат на щедрій Прикарпатській землі (Івано-Франківська обл.).

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ

Оргкомітет МКФТТПН-XVIІI,

Фізико-хімічний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка, 57,

Івано-Франківськ

76018, Україна

Тел.: +38(0342)596082, факс: +38(03422)31574

E-mail: icpttfn@pnu.edu.ua;

https://kfhtt.pnu.edu.ua/icpttfn18/Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник